barnvaccinationer

Vaccin ger små barn bra skydd

Vaccin ger små barn bra skydd
Innan den allmänna vaccinationen insjuknade cirka 100 barn under fem års ålder i allvarlig pneumokocksjukdom per år och 3-4 barn dog. Sedan vaccinationen införts i barnvaccinationsprogrammet har förekomsten minskat kraftigt bland barn under två år. Diagram: Folkhälsomyndigheten

Risken att få allvarliga sjukdomar som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning har minskat kraftigt bland de minsta barnen efter att vaccination mot pneumokocker infördes.

25 februari 2016

Det visar en uppföljning av barnvaccinationsprogrammet som Folkhälsomyndigheten gjort.

Vaccination mot pneumokocker vid tre, fem och tolv månaders ålder har ingått i programmet sedan 2009, men infördes i Stockholm två år tidigare.

I en studie har man jämfört hur många barn som insjuknat i invasiv pneumokockinfektion, IPD, som kan ge allvarliga sjukdomar, före och efter införandet av vaccinet.

Det visade sig att förekomsten av IPD minskade med 64 procent bland barn under två år. Antalet fall av hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och bihåleinflammation minskade, men inte lunginflammation.

Ett indirekt skydd mot IPD märktes också hos äldre barn och vuxna.

Totalt finns nästan 100 olika varianter av pneumokocker och det vaccin som ges i dag skyddar mot 13 av dem som ger de allvarligaste sjukdomarna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida