barnsjukvård

Vaccinering efter nytt fall av hjärnhinneinflammation

Ett tredje fall av epidemisk hjärnhinneinflammation har upptäckts i Nyköping. För att förhindra ytterligare spridning erbjuds nu ett stort antal barn vaccination.

Vårdfokus har tidigare berättat om två barn i Nyköping som insjuknade i epidemisk hjärnhinneinflammation, även kallad meningokockinfektion efter bakterierna som orsakar den. Ett av barnen avled, det andra tillfrisknade efter behandling på sjukhus.

Efter beslut av smittskyddsläkaren gavs förebyggande antibiotikabehandling till familjen, anhöriga och personer som varit hemma hos barnen de senaste veckorna, samt till barn och personal på förskolan.

Tredje barn smittat

Men i måndags konstaterades ytterligare ett fall. En ettåring, som via släktskap har koppling till de tidigare fallen, har vårdats på barnsjukhus i Stockholm – men är redan mycket bättre. Barnet har ännu inte börjat förskolan.

Att smitta kunde ske trots förebyggande behandling beror på att mellan fem och tio procent av alla människor alltid har meningokocker bakom näsan eller i halsen. Även om antibiotika tar bort bakterierna så kan de komma tillbaka igen.

Stor vaccineringsinsats

En liknande omgång förebyggande behandling genomförs i kretsen kring det insjuknade barnet. Samtidigt har Smittskyddsläkaren i Sörmland beslutat att erbjuda vaccination mot meningokocker till följande grupper:

  • alla barn som går på förskolan Fjärilen, Ekorren, Daldockan och Malmvillan
  • alla elever på Långbergsskolan, Brandkärrsskolan och Nyköpings högstadium
  • syskon till barn som går på ovan nämnda förskolor och skolor (även om de går på andra skolor eller är hemma med föräldrarna)

Att bara barn erbjuds vaccination beror på att de har högst risk för att få meningokockinfektion och det enbart är barn som har insjuknat hittills.

Nyköpings kommuns och landstinget Sörmlands gemensamma bedömning är att verksamheten i förskola och skola ska fortsätta som vanligt. Lanstinget kommer inom kort att gå ut med information om hur och när vaccineringen ska gå till. Det aktuella vaccinet heter Nimenrix och skyddar mot infektion efter 10-14 dagar.

Vanliga symtom

Epidemisk hjärnhinneinflammation är ovanligt. Sjukdomen kallas också meningokockinfektion efter bakterierna som orsakar den. I Sverige insjuknar färre än hundra personer årligen.

Vanliga symtom är:

  • Svår huvudvärk
  • Illamående och kräkningar
  • Känslighet för ljud och ljus
  • Feber
  • Blödningar i huden som ser ut som röda utslag eller blåmärken
  • Nackstyvhet
  • Kramper, medvetslöshet

Källa: 1177

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida