»Vi vill inte bli sprutsystrar«

I skuggan av massvaccineringen mot influensa förbereds vaccinering av flickor mot hpv. Skolsköterskor befarar att det går ut över andra arbetsuppgifter.?

2 oktober 2009

Som jag ser det blir det en kvalitetssänkning av skolhälsovården, säger skolsköterskan Ann-Charlotte Grimstedt på Malmaskolan i Kolsva, norr om Köping.?

Hennes första tankar från när hon hörde att skolhälsovården skulle an­svara för hpv-vaccineringen består: Hur ska vi hinna med? Var ska pengarna komma ifrån??

– Det finns ingen tid, jag får ingen mer tid, säger Ann-Charlotte Grimstedt.?

123 mil norrut, på Puoltikasvaara skola i Gällivare kommun, funderar skolsköterskan Ninna Hallberg över samma frågor.?

– Jag har skrivit ned de vaccinationer och skolhälsobesök vi genomfört i år, och vi har precis klarat av det. Med ytterligare en vaccination kommer vi inte att hinna med.?

Yvonne Andersson, ledningsansvarig skolsköterska för grundskolan i Skövde kommun, uppskattar att vaccineringen totalt kommer att ta cirka två timmar per elev.?

Förutom själva vaccineringen ska eleverna informeras, skolhälsojournaler ska granskas med tanke på eventuella allergier, föräldrarna informeras och frågor på telefon besvaras. Utöver det tillkommer restid för de skolsköterskor som ansvarar för flera skolor, administration för de elever som måste vaccineras på sjukhus och slutligen ska allt dokumenteras. ??

Riksföreningen för skolsköterskor, därAnn-Charlotte Grimstedt, Ninna Hallberg och Yvonne Andersson sitter i styrelsen, får många frågor från sina medlemmar om vad den nya vaccineringen kommer att innebära. ?

Många är oroade över att det kommer att medföra att de blir tvungna att dra ned på sitt övriga preventiva arbete för att hinna med ytterligare en vaccination.?

En av de uppgifter som i dag ofta ligger på skolsköterskan och som riskerar att få stryka på foten är undervisningen om puberteten, sex och samlevnad.?

– Det är redan nu neddragningar av det förebyggande arbetet, det är det första man drar in på. Tråkigt, för det är det som ger jobbet en guldkant, säger Ninna Hallberg.??

Även tiden för de individuella hälsosamtalen kan komma att krympa, befarar Yvonne Andersson.?

– Vi lägger ned otroligt mycket tid på de samtalen och det är där vi skapar vår relation till eleverna. Nu finns det en rädsla att vi kommer att bli »sprutsystrar«.

Nästa orosmoment är ekonomin. Kostnaden för själva vaccinet kommer att bekostas av landstingen medan de ökade personalkostnaderna finansieras med extra statsbidrag till kommunerna. Bidragen är inte öronmärkta till skolhälsovården samt schablonberäknas på kommunernas befolkningsstorlek och inte på antalet flickor som ska vaccineras.?

– Jag är rädd för att pengarna kommer att hamna i kommunens svarta hål, säger Ann-Charlotte Grimstedt.?

Många kommuner sliter redan nu med sparbeting, men Yvonne Andersson tror att det finns en förståelse för skolsköterskornas situation – åtminstone i Skövde.?

– Jag tror att skolchefen förstår oss, varför vi bevakar pengarna och ser till att de kommer till oss.??

En ytterligare osäkerhet gäller informationen. De andra vaccinerna som ges inom skolhälsovården är väl inarbetade, elevernas föräldrar har fått dem och i många fall även far- och morföräldrar. hpv-vaccinet är nytt och för med sig många frågor. Varför ska man ge det? Vilka är biverkningarna? Vad händer om man tar det två gånger och inte tre??

– Just nu känner jag inte att jag riktigt skulle kunna motivera en förälder som känner sig rådvill, säger Ann-Charlotte Grimstedt.?

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram informationsunderlag och i Riksföreningen för skolsköterskor finns också ett bra informationsutbyte, men frågan är komplex.?

– Informationen bygger mycket på kunskap om sex- och samlevnad och kommer därför att halta ännu mer om man drar ned på den undervisningen, säger Ninna Hallberg.??

Utanför skolsköterskeexpeditionen i Kolsva är den västmanländska himlen grå. ?

– Det kommer att bli svettigt nästa höst om vi inte kan organisera det bra, säger Ann-Charlotte Grimstedt.?

På Puoltikasvaara skola erkänner Ninna Hallberg att hon sällan haft så mycket funderingar, samtidigt som hon tror att det kommer att gå bra.?

– Vi måste tro det, annars kan vi lika gärna slå igen butiken.??

Yvonne Andersson är också optimist, med ett förbehåll:?

– Jag hoppas att de kommer att lyssna på oss skolsköterskor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida