Vuxna törs inte svara på flickors frågor om sex

12-åriga flickor befinner sig i en sorts första övergångsålder — från flicka till kvinna. De har många frågor om kroppen och den egna sexualiteten, men vuxenvärlden sviker dem genom att inte ge svar.

Hur 12-åriga flickor hanterar utvecklingen från flicka till kvinna beror mycket på hur vuxenvärlden bemöter dem. Barnmorskan Gun Rembecks avhandling om utvecklingen från flicka till kvinna kom för två år sedan. I morgon är hon en av föreläsarna när Vårdtåget stannar i Göteborg.

Under sitt avhandlingsarbete har Gun Rembeck pratat om kroppens utveckling och sexuella känslor med tusentals tolvåriga flickor, och en sak är hon säker på: De är inte rädda att ställa frågor. Däremot undviker vuxna att ge konkreta svar.

Flickorna får invänta pojkarna 

– Vi vuxna talar nästan aldrig med så pass unga flickor om sexualitet. Vi pratar med 15 – 16-åringar och då om att ha sex i en relation. Nästan aldrig om den egna kroppen.

Lärarna svarar flickor att de vill vänta ett år för att pojkarna ska hinna mogna mer. Skolsköterskorna glömmer att sexualitet är något att prata om med 12-åringar. Och föräldrar undviker att tala om så känsliga saker som vad en orgasm är.

Gun Rembecks möten med 12-åriga flickor har lärt henne vad de vill veta och på vilken nivå vuxenvärlden bör svara. Frågorna handlar om vad sex egentligen är, hur det känns, vad som händer när de får mens, hur kroppen fungerar och vad klitoris är. 

– När de utvecklas från flickor till kvinnor blir det också påtagligt att sexualiteten finns i deras kroppar. Då är också suget efter kunskap stort. Jag brukar poängtera att sexualitet inte bara är något som existerar i en relation – den hör också hemma i den egna kroppen, säger Gun Rembeck.

Vuxna drar sig undan 

Hon tycker inte att vuxenvärlden ska dra sig undan 12-åringars frågor i tron att de är barn som inte behöver veta. Många vuxna som möter barn är lämpliga samtalspartners: föräldrar, lärare, skolsköterskor. När flickorna själva fått frågan om vem som betyder mest när det handlar om att prata om sexualitet blir svaren: mamma, skolsköterskan, kompisar. I den ordningen.

– Vuxna behöver lära sig hur de ska förhålla sig och hur de ska svara på unga flickors frågor. I mitt arbete på ungdomsmottagning har vi haft samtalsgrupper för föräldrar. Det är ett bra sätt att sprida kunskap om hur de kan uttrycka sig, säger Gun Rembeck.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida