Stockholm drar ner på inhyrningen av personal i vården

Stockholm drar ner på inhyrningen av personal i vården
Personaldirektören inom SLSO anser att inhyrd personal är dåligt för patientsäkerheten och för utvecklingen av vården. Arkivbild: SLSO

Att de inte är med och utvecklar verksamheten är värre än kostnaden, anser personaldirektören.

Det råder brist på sjuksköterskor och läkare inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Bristen är så stor att vissa enheter har blivit beroende av inhyrda sjuksköterskor och läkare för att klara patientsäkerheten, vilket lett till ökade kostnader det senaste året.

I medier har det förekommit uppgifter om att ett totalt stopp för inhyrd personal ska införas. Men på SLSO dementerar personaldirektören Annika Blomgren Kindborg att något sådant beslut skulle ha tagits.

– Vi har sagt att vi måste ha en mer restriktiv hållning när det gäller inhyrd personal. Men att det är ett totalt stopp måste vara en missuppfattning, säger hon.

Annika Blomgren Kindborg berättar att sjukvårdsområdet tittar på alternativa bemanningslösningar. Exakt vilka är inte klart ännu.

– Man kan diskutera om det är möjligt läkare och sjuksköterskor där det inte är någon brist kan hjälpa till på enheter där det är brist. Vi kommer att försöka hitta lösningar tillsammans med verksamhetschefer och fackliga organisationer.

Kan drabba patientsäkerheten

Hon är självkritisk och säger att de inom sjukvårdsområdet inte har varit tillräckligt aktiva när det gäller att hitta alternativ till att hyra in personal. Och då anser hon inte att problemet med hyrpersonal i första hand är de höga kostnaderna utan att bristen på kontinuitet kan drabba patientsäkerheten.

– Den personal som är inhyrd och som vi har upphandlat kostar egentligen inte mycket mer än att anställa, problemet är att de inte är med och utvecklar vården. Det gäller både läkare och sjuksköterskor, säger Annika Blomgren Kindborg.

Målet för personalchefen är att personal bara ska hyras in när bristen är oväntad eller extra stor, som vid akut sjukdom eller under semestertider.

– Nu kan inhyrda läkare och sjuksköterskor vara kvar i verksamheten alldeles för länge och då blir det ett problem att de inte deltar på samma villkor som den anställda personalen.

Påfrestning i arbetsmiljön

Fackligt förtroendevalda i Vårdförbundets avdelning i Stockholm håller med personaldirektören om att inhyrd personal används alldeles för ofta.

– De innebär en påfrestning i vår arbetsmiljö. För varje inhyrd krävs en ny introduktion som tar tid från arbetet. Allt för ofta saknar de dessutom relevant kunskap, säger Jonas Carlsson som är sjuksköterska inom sjukvårdsområdets beroendevård.

Lena Elfström, specialistsjuksköterska inom psykiatrin, håller med.

– Vi är trötta på att anställda ska upprätthålla verksamheten medan inhyrd personal inte tar något ansvar för utvecklingen. Ledningarna ute i verksamheterna måste bli mer aktiva i att söka andra lösningar. Det kan vara en poäng att öka samarbetet mellan olika enheter, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida