Patientsäkerhet

Nu ska vården av satellitpatienter granskas

Nu ska vården av satellitpatienter granskas
I samband med en nationell tillsyn kommer Inspektionen för vård och omsorg att genomföra en pilottillsyn av patientsäkerheten vid väntan på kirurgisk vård. Foto: Getty Images

Risken att drabbas av en vårdskada är högre hos patienter som är utlokaliserade än för dem som vårdas på rätt avdelningar. Nu startar Ivo en kartläggning av vården för satellitpatienter  för att vården ska bli säkrare.

24 januari 2019

Som Vårdfokus skrivit om tidigare har bristen på personal och vårdplatser lett till att andelen patienter som vårdas på sjukhusavdelningar där de egentligen inte hör hemma ökat kraftigt de senaste åren.

Läs mer: Allt fler patienter vårdas på andra avdelningar

Siffror från Sveriges kommuner och landsting, SKL,visar att risken att drabbas av vårdskada är 60 procent högre för patienter som är utlokaliserade, så kallade satellitpatienter, än för dem som vårdas på sin hemavdelning. Därför kommer Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att göra en nationell tillsyn av patientsäkerheten för den här gruppen patienter.

Flera sjukhus ingår

Tillsynen kommer att göras vid 30 sjukhus i landet under 2019 och 2020. Ivo kommer att begära ut uppgifter om hur de säkerställer patientsäkerheten för utlokaliserade patienter. Myndigheten kommer också att föra en dialog med patient- och anhörigorganisationer och utföra inspektioner på utvalda sjukhus.

Läs mer: Satellitpatienter tungt för sjuksköterskor 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida