Färre studieorter för biomedicinska analytiker?

Förmodligen kommer inte alla utbildningsorter att bedriva likvärdig utbildning i framtiden.

16 april 2009

Den spådomen levererade Gunnar Sandström, biomedicinsk analytiker och professor i biomedicinsk analys på Karolinska institutet, vid en föreläsning i Solna i går under den internationella biomedicinska analytikerdagen.

– Den biomedicinska vetenskapen är på stark frammarsch som eget ämne, och allt större krav kommer att ställas på utbildningen i ämnet, sa han vidare.

”Ta ansvaret!”

Han sa också att med den högre kompetens som de biomedicinska analytikerna får så kommer arbetsuppgifterna att förändras. Gränsdragningen mellan olika yrkesutövare på labbet kommer att bli svårare.

Gunnar Sandström trodde att ansvaret för de färdigutbildade biomedicinska analytikerna kommer att bli större framöver.

– Se till att ta det ansvaret! uppmanade han de knappt 30 åhörarna i Skandiasalen på Astrid Lindgrens barnsjukhus, där föreläsningen hölls.

”Fortsätt att visa er!”

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund anknöt i sitt anförande till strejken förra året.

– Arbetsgivaren fick veta vad ni kan och vad som händer om ni inte är på plats. Fortsätt att visa hur betydelsefulla ni är, uppmanade hon.

Den internationella biomedicinska analytikerdagen är just internationell. I alla de 35 länder där det finns medlemsorganisationer i IFBLS, den internationella organisationen för biomedicinska analytiker, uppmärksammas den. Anna-Karin Eklund berättade bland annat att i centrala Tokyo firas dagen med stora ljusskyltar som beskriver de biomedicinska analytikernas betydelse.

Profession

Anna-Karin Eklund påminde också om att de biomedicinska analytikerna fick sin legitimation för tre år sedan. Det, tillsammans med de etiska riktlinjerna och den egna organisationen, visar att det är en profession i ordets djupaste mening.

– Legitimationen innebär en statlig garanti för den kunskap som yrkesgruppen har, påpekade hon.

Specialistutbildning

I det centrala avtal som träffades i fjol tas frågan om funktionsutbildning upp. Anna-Karin Eklund berättade att hon varit på besök på histopatologen precis före seminariet och sett hur biomedicinska analytiker skar ut prover ur prostatakörtlar.

– De har en glasklar specialistkunskap som bygger på beprövad erfarenhet. Utvärderingar visar att de gör det bättre än läkare. Nästa steg är att man får en reglerad specialistutbildning, sa hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida