Fler fall av aggressiv tarmbakterie upptäckta i Växjö

Fler fall av aggressiv tarmbakterie upptäckta i Växjö
Ett stort antal frysta prover och har nu analyserats. Nio av dem var positiva för den aggressiva tarmbakterien. Foto: Helena Mirsch

Utbrottet verkar vara mer spritt än vad vi trodde från början, säger smittskyddsläkaren.

23 januari 2014

Sammanlagt 17 fall av Clostridium difficile 027 har nu hittats vid Centrallasarettet i Växjö.

– Vi får nog räkna med att det kan bli ännu fler, säger smittskyddsläkaren Arne Runehagen till Vårdfokus.

Analyserat frysta prover

Förutom de åtta fall som upptäckts tidigare har man hittat ytterligare nio fall genom att typbestämma frysta prover från patienter som i höstas testats positiva för Clostridium difficile. Det tidigaste positiva fallet är från oktober.

– Det tyder på att bakterien funnits här ganska länge. Möjligen är det också så att vi här i Växjö har hittat något som är ganska spritt i Sverige, säger Arne Runehagen.

Svårbehandlad variant

Clostridium difficile 027 kom till Europa redan 2004, men man har hittills trott att den inte har funnits i Sverige förutom något enstaka fall. Utbrottet i Växjö är alltså det första kända, men nu pågår testning på många håll i landet för att upptäcka om det kan finnas en spridning.

Clostridium difficile 027 kan ge allvarligare symtom och är mer svårbehandlad än andra varianter av bakterien. Av de 17 patienter i Växjö som drabbats är det 2 som blivit svårt sjuka och avlidit.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida