Högsäsong för harpestprover på labben i norr

Högsäsong för harpestprover på labben i norr
På sjukhuslabben i norra Sverige analyseras det ovanligt många prover med harpestbakterier. Foto: Montage (arkivbild mostphotos).

Nära hälften av testerna ger positiva utslag.

28 augusti 2015

 – Det har verkligen tvärökat de sista veckorna. Bara sen i går morse har vi fått in 46 prover, säger Maria Eriksson vid mikrobiologiska laboratoriet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Tillsammans med tre andra biomedicinska analytiker turas hon om att analysera de serologiska proverna för att se om de innehåller antikroppar, IGG och IGM, mot harpestbakterien Francisella Tularensis.

Oftast tar det 10-14 dagar efter att patienten uppvisar symtom tills man säkert vet svaret.

Har patienten sår tas i regel även ett prov med en odlingspinne. För att undvika smitta på labbet görs ingen odling. Istället görs en PCR analys för att identifiera bakteriens arvsmassa. För att undvika kontakt med bakterierna hateras proverna i dragbänkar med skyddande glasväggar.

Maria Eriksson berättar att de normalt sett brukar köra de serologiska analyserna en gång i veckan, men sedan ett par veckor körs de två dagar i veckan för att hinna med.

30 prover om dagen

I snitt kommer det för närvarande in omkring 30 prover om dagen till labbet i Umeå, av vilka ungefär hälften är positiva. I vanliga fall rör det sig inte om mer än cirka 15 prover i veckan.

Även om antalet harpestfall, eller tularemi, alltid varierar kraftigt mellan åren har ovanligt många anmälts just den här säsongen. Hittills i år har Folkhälsomyndigheten fått in drygt 325 anmälda fall av harpest, varav merparten har anmälts under augusti.

Värre lär det bli. På labben i norra Sverige förbereder man sig nu inför nästa månad, eftersom högsäsongen för harpest brukar nå sin kulmen under september.

Anmälningspliktig sjukdom

Harpest är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen. Bakterierna sprids via smågnagare och harar men det är främst myggor som för över sjukdomen till människa.

På serologlabbet skyddar sig Maria Eriksson och hennes kolleger inte speciellt mot tularemi.

– Många av oss är vaccinerade, även jag. Men det är inte främst för att jag är rädd att få sjukdomen på labbet. Antikropparna smittar inte. Det är mer för att jag inte ska få det när jag är ute i skogen.

Täckande kläder rekommenderas

I områden där harpest förekommer rekommenderar Folkhälsomyndigheten täckande kläder och myggmedel för dem som vistas i skogen. Tar man hand om döda gnagare bör man använda skyddsklädsel och handskar.

Inkubationstiden är i genomsnitt tre dygn, men medan en del insjuknar redan efter två dagar kan det dröja upp till tio dagar hos andra.

  • De klassiska symtomen är akut insjuknande med hög feber, huvudvärk och illamående.
  • Om man har smittats via direktkontakt med ett sjukt djur, oftast hare, uppstår i regel ett sår lokalt, och de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma.
  • Personer som har smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation.
  • Om man smittats efter att ha druckit vatten med harpestbakterier insjuknar man även med sår i munnen och svalget.

Behandlingen utgörs av antibiotika.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida