Ny metod kan spåra fler klamydiastammar

Ny metod kan spåra fler klamydiastammar
Bakterien chlamydia trachomatis orsakar klamydia, den vanligaste sexuellt överförda infektionen. De fristående "stjärnorna" är enskilda klamydiabakterier. Till höger syns en gul fläck som är en inklusion med många klamydiabakterier. Röda celler är humant cellmaterial. Foto: Smittskyddsinstitutets pressarkiv

En grupp uppsalaforskare har utvecklat en ny metod som kan hitta klamydiabakteriens smittvägar. Det gör att gör att smittspridningen kan övervakas och kartläggas mer effektivt än tidigare.

14 oktober 2011

Klamydia är, enligt Smittskyddsinstitutet, den i särklass vanligaste rapporterade sexuellt överförda infektionen i Sverige och kan leda till infertilitet. Sjukdomen orsakas av bakterien chlamydia trachomatis.

Linus Christerson är mikrobiolog och en av forskarna i den grupp vid Uppsala universitet som har studerat bakteriens epidemiologi. Han har i sitt avhandlingsarbete utvecklat en ny metod för att hitta varianter på bakterien som gör att smittspridningen kan övervakas och kartläggas mer effektivt än tidigare.

Visar bakteriens fingeravtryck

I vetenskapsradion i dag förklarar han den så här.

– Man kan skilja bakteriestammarna mer än vad man kunde med den gamla metoden, så att man får ett slags fingeravtryck på bakterierna vilket gör att man bättre kan övervaka vad som händer i samhället.

De metoder som forskargruppen har använt och som Linus Christerson beskriver i sin avhandling är ett högupplösande multilokus sekvenstypningssystem, MLST, för att undersöka klamydiabakteriens epidemiologi och en multilokus typnings, MLT, mikroarray, baserad på MLST-systemet.

Användbara verktyg

MLT-arrayen ger hög upplösning och är snabb och effektiv. Det gör den till ett intressant alternativ vid typning av klamydiabakterien, skriver Linus Christerson i sin avhandling.

Han konstaterar att både MLST-systemet och MLT-arrayen har visat sig vara användbara verktyg som borde användas i fler studier för att öka kunskapen om klamydiabakteriens epidemiologi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida