RFSL välkomnar nya blodgivningsregler

Socialstyrelsens tillsynschef tror inte att det egna förslaget att låta män som har sex med män bli blodgivare på vissa villkor kommer att få så stor praktisk betydelse. Det gör däremot de berörda själva. 

– Det är en mycket liten öppning och kommer inte att ha så stor praktisk betydelse. Men det är ett stort principiellt steg. Personer med denna läggning har hittills varit helt utestängda från att lämna blod och känt sig diskriminerande. Nu öppnar vi för äldre homo- och bisexuella män som inte har något sexliv längre, säger Johan Carlsson, avdelningschef på Socialstyrelsens tillsynsenhet.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, välkomnar förslaget men tolkar det lite annorlunda än Johan Carlsson. 

– Det var en rolig tolkning av vad förslaget skulle innebära, men fördomsfullt mot gruppen äldre oavsett sexuell läggning. Sexuell aktivitet kan skifta över tid och gå upp och ner i perioder, det har inte med ålder att göra, säger förbundsordföranden Sören Juvas.

Han välkomnar förslaget och konstaterar att de nuvarande reglerna inte är bra.

– Som det är nu är du utestängd från att ge blod för resten av livet om du som kille hade kompissex med en annan kille när du var 17 år och kom på att homosex inte var din grej. Det är inte rimligt, säger han.

Dagens regler har inte tagits på allvar

Både Sören Juvas och Socialstyrelsens Johan Carlsson konstaterar att de nuvarande reglerna inte har tagits på allvar. Sören Juvas tycker att det är naturligt med en karenstid när män som har sex med män vill lämna blod, precis som det finns en karenstid för den som har besökt vissa områden i Afrika där smittsamma sjukdomar är utbredda. Som en grovsållning för att säkerställa blodprodukterna.

– Jag som är gift med en man och har ett aktivt sexliv kommer inte i fråga som blodgivare. En del skulle säga att det nya förslaget också diskriminerar men det tycker inte vi i RFSL för när vi ser tillbaka historiskt är det i vår grupp som de flesta hiv-fallen finns. Och den stora gruppen som blir smittade i Sverige är män som har sex med män – även om antalet fall ökar bland prostituerade, konstaterar Sören Juvas.

Det beror inte på att homosexuella män är mer omoraliska än heterosexuella par, men förekomsten av hiv är mycket högre i homo- bi- och transgrupperna och sexualteknikerna innebär också högre risker.

– Slemhinnorna i vagina kan liknas vid pansarplåt jämfört med ändtarmens som snarare är som sidenpapper, de är kungsporten till hiv. Förslaget är verklighetsanpassat, sen får vi se hur det behandlas av remissinstanserna. Det är bara att hoppas på att landstingen lärt sig mer om smittan och testningarna sedan sist, säger Sören Juvas.

Kan bli verklighet från halvårsskiftet

Redan i samband med att Sverige anpassade reglerna för blodhantering till EU-direktiven i ny lag (2006:496) och en ny föreskrift om blodhantering (2006:16 och 2006:17) föreslog Socialstyrelsen att det skulle bli möjligt för män som har haft sex med män att lämna blod.

Då satte sig landets blodgivningsverksamheter emot förslaget och hävdade att det skulle innebära att de inte kunde sälja blod till industrin längre; de skulle inte kunna garantera säkert blod.

– Vår styrelse vill ha en utredning om riskerna och i måndags fattade de ett inriktningsbeslut om att vi ska gå fram med förslaget igen. Vi ska fila på texten för att få fram en formulering som hela Vårdsverige kan acceptera, säger Torsten Mossberg, handläggare på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Om de lyckas kommer de nya reglerna att börja gälla vid halvårsskiftet nästa år.  Sjuksköterskan Lars Blomlid i föreningen Gaysyrror gläds åt Socialstyrelsens nya förslag och tolkar den på samma sätt som RFSL.

– Ett väldigt bra förslag, det låter alldeles utmärkt. Om man inte är sexuellt aktiv under en längre period kan man gå och testa sig och sen lämna blod när man har fått grönt ljus, säger Lars Blomlid. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida