Triggas av misslyckanden

25 februari 2010

Säg nörd och de allra flesta tänker på en man med ett enormt intresse för detaljer inom ett mycket smalt ämnesområde. Men det finns kvinnliga nördar också, biomedicinska analytikern Magdalena Nutu till exempel.?

Fem år av sitt liv har hon med stor entusiasm och outtröttlig energi ägnat åt att lokalisera och studera pyttesmå receptorer i äggledaren hos möss och människor. Närmare bestämt receptorer för könshormonet progesteron.?

– Inom den här typen av forskning fungerar det oftast inte alls som man hade tänkt sig från början. Och när det inte gör det får jag en kick. Jag blir nyfiken och vill gå vidare för att ta reda på varför det inte fungerar, säger Magdalena, som villigt erkänner att hon är tämligen envis av sig.??

För Magdalena tog det ett helt år av laborerande och experimenterande innan hon äntligen lyckades se resultat som överensstämde med projektets ursprungliga teori. Hon hittade någonting som ingen annan hade hittat.?

– Det är klart att jag blev ännu mer peppad då. Men det har trots allt varit fler misslyckade än lyckade experiment. Det är så det ska vara. Misslyckandena leder en ofta in på sidospår som man annars aldrig skulle ha tänkt på.?

Att det finns receptorer som förmedlar långsamma effekter av progesteron inne i äggledarens cilieceller är känt sedan tidigare. Vad Magdalena har visat är att de även finns på cellernas yta och att de verkar ha en annan funktion än de receptorer som finns inne i cellerna. Via de nyupptäckta receptorerna bestämmer progesteronet på ett snabbt sätt hur ciliehåren ska röra sig inne i äggledaren.?

Magdalenas upptäckt ökar förståelsen kring de cellulära mekanismer som kan förklara varför vissa kvinnor inte blir gravida men kanske också varför extrauterina graviditeter uppstår ibland. ??

Nu tar en ny doktorand vid där Magdalenas arbete slutade. Uppgiften är att ta reda på exakt hur hastigheten hos ciliehåren påverkas av progesteronet.?

Men hade Magdalena fått bestämma hade hon med glädje ägnat ytterligare ett halvt decenniums nördande åt att själv försöka få svar på den frågan.

AVHANDLING:
The role of progesterone in the regulation of ciliary activity in the fallopian tube. Göteborgs universitet 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida