Vänta lite med navelsträngen

4 december 2008

Det nyfödda barnet ska hållas under placentanivån de första 30 sekunderna efter födseln och navelsträngen klippas först efter 2–3 minuter. Så lyder den nya rekommendationen för avnavling, enligt Barnmorskeförbundet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och neonatalsektionen av Svenska barnläkarföreningen. Praxis vid flertalet svenska sjukhus har varit att avnavla inom 20 sekunder. Genom att vänta längre hinner ett barn som väger tre kilo få i sig ytterligare cirka 100 milliliter blod från moderkakan. Omräknat till en vuxen motsvarar det cirka 1,5 till 2 liter.

Läkartidningen online, 2008-10-23.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida