Svikna löften om pengar till minskad mödradödlighet

Tusentals mödrar och nyfödda dör varje dag. Världens ledare har lovat dem hjälp, men när tiden kommer för att infria löftena vänds mödrarna ryggen och pengarna såväl som engagemanget uteblir, skriver Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa på Dagens Nyheters debattsida.

På toppmötet 2010 om milleniemålen för en bättre hälsa för världens fattiga utlovades 40 miljarder dollar för att bekämpa mödradödligheten men enligt WHO:s senaste siffror från september i år har bara 10,2 miljarder betalats ut, något som också experter från Världsbanken erkänner öppet.

0,2 procent av de utlovade pengarna

”Bland millenniemålen är ökad mödraöverlevnad det mål som är allra längst ifrån att lyckas. Det kan inte klassas som något annat än ett fiasko.” Det skriver gynekologen Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa på Karolinska institutet, tillsammans med Elisabet Ålander och Helena Cederlöf, studenter i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

De rika länderna har bidragit med 5,3 miljarder, det vill säga en tredjedel av löftet på 14,7 miljarder. ”Än mer beklaglig är den privata sektorns engagemang i frågan. Av utlovade 1,6 miljarder dollar har bara 3,5 miljoner (eller 0,2 procent) bekräftats utbetalade, enligt WHO:s undersökning”, skriver debattörerna.

Sex miljoner barn dör

Nära 300.000 mödrar dör varje år på grund av blödningar efter förlossningen, medvetslöshet orsakad av högt blodtryck, osäkra aborter, barnsängsfeber och andra komplikationer i samband med graviditet och förlossning.

Antalet mödrar med skador och sjukdomar till följd av graviditets- och förlossningskomplikationer beräknas till 15–20 miljoner varje år, och enligt skribenterna är antalet skadade och svårt sjuka nyfödda som överlever svåra förlossningar förmodligen minst lika många.

Den höga mödrasjukligheten leder till att cirka sex miljoner barn dör varje år i samband med eller strax efter förlossningen.

En procents minskad mödradöd per år 

”Det är föga känt att de graviditetsrelaterade dödsfallen i världen är avsevärt fler än alla dödsfall i de tre infektionssjukdomarna aids, tuberkulos och malaria tillsammans, vilka skördar cirka 4,5 miljoner liv per år”, skriver debattörerna.

Millenniemålen formulerades år 2000 och slutdatumet 2015 närmar sig. Med det femte millenniemålet (MDG 5) skulle mödradödligheten minska från 1990 års nivå med tre fjärdedelar till år 2015. Det skulle innebära en årlig minskning med cirka fem procent. Enligt FN:s beräkningar har minskningen bara varit omkring en procent per år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida