Anmäls för att ha skrivit oskuldsintyg

Anmäls för att ha skrivit oskuldsintyg
I programmet frågar en av läkarna på vilket språk hen ska intyga att kvinnan är oskuld.

Efter tv-programmet om oskuldsundersökningar anmäls en av läkarna till Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

14 oktober 2015

Det var förra tisdagen som Kalla fakta i TV4 sände ett reportage som visar hur läkare på två vårdcentraler och en specialistmottagning i Stockholm, Göteborg och Malmö erbjöd sig att skriva oskuldsintyg på unga kvinnor, mot deras vilja.

Verksamhetschefen vid en av de vårdcentraler som förekom i reportaget har nu valt att anmäla en av läkarna till Socialstyrelsen och till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Skrivit intyg tidigare

Även om läkaren aldrig hann skriva intyget på den kvinna som deltog i Kalla faktas reportage har hen för sin chef erkänt att hen i två tidigare fall utfärdat så kallade oskuldsintyg. Hen har berättat att hen skrivit dem på arabiska och svurit vid Gud på att kvinnorna som hen undersökt varit oskulder.

I tv-programmet blir aldrig någon undersökning gjord, däremot lovar läkaren att den unga kvinnan kan komma tillbaka en eller två dagar före bröllopet för att sy ihop underlivet.

Till sitt försvar ska läkaren ha sagt att hen handlat i syfte att skydda utsatta kvinnor från risken för våld och övergrepp eftersom ”…den arabiska kulturen ger en man rätt att döda sin fru på bröllopsnatten och om hon inte är oskuld och blöder”.

Intyg hjälper inte

Via Facebook har hen till sin chef skickat flera artiklar som ska ha visat hur mammor beordrat mord på sina egna döttrar på grund av att de inte var oskuld.

I det underlag som verksamhetschefen skickat till Ivo skriver han att han hållit med läkaren om att det är en hemsk situation samtidigt som han förklarat för hen att intyg skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket inte är fallet när det gäller oskuldsintyg.

I samtal med läkaren har han också förklarat att om en läkare befarar att en ung kvinna är i fara för sitt liv så ska man i stället hjälpa kvinnan att få kontakt med polisen, socialtjänsten och kvinnojouren.

I avvaktan på beslut från Socialstyrelsens och Ivo får läkaren inte längre utföra gynekologiska undersökningar och behandlingar på vårdcentralen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida