De vill att Vårdförbundet engagerar sig mer i HBTQ-frågor

De vill att Vårdförbundet engagerar sig mer i HBTQ-frågor
Picknik i det gröna. En chans att träffa kolleger under Pridefestivalen. Från höger: Mimmi Högblom, Maria Berggren och Eva Sundbom. Foto: Jonatan Westin

Vårdförbundet deltar med cirka 15 förtroendevalda under Prideveckan som pågår för fullt i Stockholm. Vårdfokus träffade tre av dem. De anser att de har fått en massa ny kunskap att sprida till medlemmarna, men tycker samtidigt att Vårdförbundet borde göra mycket mer när det gäller HBTQ-frågor.

Vid foten av den lummigt skogsbeklädda kullen som utgör Tantolunden på Södermalm i Stockholm sitter ett gäng medlemmar från Vårdförbundet utspridda på färgglada filtar. De flesta av dem är förtroendevalda och kommer från olika delar av landet. I onsdags slöt de upp på nationella kansliet för att inleda årets Pridefestival. Sedan dess har de gått på en mängd seminarer för att öka sin egen men även Vårdförbundets kunskap kring HBTQ-frågor, samt för att visa hur fackliga organisationer och arbetsgivare kan samarbeta för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö för alla.

Nöjda förtroendevalda

Nu är det picknick och en chans att träffa kolleger. En strid ström av människor på gatan strax nedanför rör sig bort mot grusfotbollsplanen ett stenkast bort, den som utgör själva festivalområdet på Stockholm Pride och varifrån svag musik hörs.

Maria Berggren, distriktssköterska vid Nora vårdcentral, och Eva Sundbom, skolsköterska från Luleå, ser sig avslappnat omkring och konstaterar att de är nöjda med de senaste dagarnas aktiviteter.

– Jag har lärt mig en massa, framför allt om bemötande. Det är inte minst viktigt för mig som jobbar med barn och ungdomar i skolan. De är ofta osäkra och vet kanske inte hur de ska hantera den här typen av frågor, säger Eva Sundbom.

Etiska riktlinjer

Hon får medhåll av Maria Berggren som påpekar att det i vanliga fall inte är mycket utbildning kring HBTQ ute på arbetsplatserna och inom Vårdförbundet, trots att det står i både stadgar och etiska riktlinjer att det är prioriterade frågor.

– Sjukvårdens etiska riktlinjer säger att alla ska behandlas lika, oavsett hudfärg, åsikt eller sexuell läggning. Det vore tjänstefel av oss att inte göra det. Ökad kunskap gör det lättare att bemöta personer på ett bra sätt. Jag tar med mig mycket härifrån till mina medlemmar, säger Maria Berggren.

Vårdförbundet kan göra mer

Mimmi Högblom, fackligt förtroendevald på heltid i Västmanland, hakar på resonemanget. Hon tycker att Vårdförbundet kan och borde göra mycket mer. Den bredd av kunskap som finns bland medlemmarna borde användas i större utsträckning, som exempelvis i turerna kring steriliseringstvånget för personer som vill genomgå könskorrigering. Där borde Vårdförbundets medicinska kompetens och värdegrund utgöra en självklar plattform för ett aktivt engagemang i samhällsdebatten, anser Mimmi Höglund.

Trots medlemmarnas kompetens tycker de tre förtroendevalda att det finns en hel del arbete kvar att göra på arbetsplatserna. Kränkande särbehandling förekommer fortfarande på flera håll, både av kolleger och av patienter.

Fler reflekterande samtal

– Det är inte begränsat till HBTQ-personer. Problemen uppstår när vi agerar utifrån normer i stället för att se individen framför oss. Vi måste bli mer medvetna om hur vi bemöter människor. Vi behöver fler reflekterande samtal. I dag är det så tajt bemannat att vi inte hinner fundera och lära av varandra.  Men det är fullt nödvändigt för att utveckla vården, säger Mimmi Högblom.

Pridefestivalen avslutas i morgon lördag med den traditionella paraden som går från Humlegården till Tantolunden. De förtroendevalda som är på plats i Stockholm deltar under parollen Vårdförbundet – oavsett vem du älskar.

Även Riksföreningen för HBTQ-sjuksköterskor går med i paraden, många  i sina arbetskläder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida