”Patienten har rätt att få all information som vården har om henne”

Patienter ska ha en oinskränkt rätt att veta allt om sig själva som sjukvården vet, det gäller också de gravida, kommenterar barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund socialministerns uttalande om att eventuellt inskränka blivande föräldrars rätt att få veta könet på det barn de väntar.

Bakgrunden till socialministerns uttalande är skriverier om en invandrad kvinna i Eskilstuna som har gjort abort två gånger för att det barn hon väntade hade ”fel” kön.

Många har upprörts och föreningen Ja till livet eldade på genom att sprida uppgifter från tidningen Verdens gang, där den norska motsvarigheten till Statens medicinsk-etiska råd, Bioteknologinämnden, har slagit larm om ett antal norska kvinnor som fått abort i Sverige efter att ha fått veta könet på sitt foster.

Svårt veta verkliga skäl 

I Norge och Danmark ger lagen föräldrar rätt att få reda på sitt barns kön först i vecka tolv, som samtidigt är den sista veckan för fri abort i de länderna. Enligt Svenska Dagbladet har den danska barnmorskeföreningen skrivit till sin hälsominister och bett om ett förbud mot att könsbestämma foster.   

I Sverige behöver kvinnor inte uppge något skäl till varför de vill ha en abort före vecka 18.

– Därför är det svårt att veta någonting om hur vanligt det här kan vara, men sannolikt finns det också svenska kvinnor som gör abort för att fostret har ”fel” kön. Sådant upprör oss förstås väldigt mycket, säger Ingela Wiklund.

Samtidigt konstaterar hon att det faktum att pojkar i många länder står för försörjning och trygghet medan flickor står för utgifter komplicerar situationen. Hon känner inte till att det finns några studier på skälen till abort i Sverige.    

Informationsförbud fel väg

– Och hur kommer man åt de verkliga skälen? Först då en kvinna har gjort flera aborter kan man ifrågasätta om hon använder abort som preventivmedel eller av andra skäl.

Ingela Wiklund konstaterar att rätten till information gör frågan svår. 

– Rent etiskt ska patienter ha en oinskränkt rätt att få full insyn. Sjukvården ska inte ha mer information om en patient än individen själv. Det gäller oavsett om patienten är svensk eller invandrad, om det gäller abort eller hjärtinfarkt. Att människor gör abort av andra skäl än de vi tycker är acceptabla får man hantera på annat sätt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida