Palliativ vård

Sjuksköterskor backar upp Lilla Erstagården

Sjuksköterskor backar upp Lilla Erstagården
Kalla Faktas granskning av Lilla Erstagården har väck starka känslor och skapat en diskussion om vård av barn i livets slutskede. Arkivbild: Mostphotos

Svensk sjuksköterskeförening ger nu sitt stöd till Lilla Erstagården. I ett uttalande på sin webbsida uppmanar föreningen Kalla Fakta-redaktionen på TV4 att själva "ta sitt etiska ansvar".

28 september 2018

Nu ger sig Svensk sjuksköterskeförening in i debatten om Lilla Erstagården, Sveriges enda hospice för barn och unga, som i en granskning i Kalla Fakta på TV4 beskrivits som en ”dödsklinik” eftersom de avstått från att ge döende barn näring eller vätska.

”När till exempel näring orsakar lidande som kräkningar, smärta eller kramper är det korrekt att sätta ut eller minska mängden”, skriver Svensk sjuksköterskeförening i sitt uttalande och poängterar att vård enligt sjuksköterskornas etiska kod inte ska förlänga onödigt lidande när döden närmar sig.

Berörd och upprörd

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel berättar för Vårdfokus att hon är berörd och upprörd över hur sjuksköterskorna på Lilla Erstagården utmålats i tv-programmet.

Ami Hommel.

– De ska känna stödet, att deras professionsförening står bakom dem och att vi tycker att det här är förfärligt. Alla som jobbar där har följt sjuksköterskornas etiska kod och riktlinjerna från Socialstyrelsen som är glasklara. De har gjort sitt bästa för att barnen ska dö smärtfria och utan ångest och att barn och föräldrar ska känna sig trygga, säger hon.

Bra granskningar behövs

Inlägget på Svensk sjuksköterskeförenings webbsida avslutas med en önskan om att svenska medier ska fortsätta sin kritiska granskning av vården som ges till människor i svåra och utsatta situationer. Men Kalla Fakta-redaktionen uppmanas samtidigt att ”ta sitt etiska ansvar” och göra granskningar ”på ett omsorgsfullt och balanserat sätt”.

Även Svensk barnläkarföreningen backar upp Lilla Erstagården med ett uttalande där de skriver att barnläkarföreningens bild är att vården som ges där följer nationell konsensus för hur palliativ vård och vård av allvarligt sjuka barn ska bedrivas.

Hot och hat

En sjuksköterska som var med och startade Lilla Erstagården och fortfarande jobbar där skriver själv på Aftonbladets debattsida att hon fått ta emot allvarliga hot efter Kalla-fakta-granskningen.

”Man har önskat livet ur mig. Man vill att jag ska brinna i helvetet. Detta för att jag arbetar med palliativ vård på Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice.”

Större delen av debattartikeln ägnar sjuksköterskan åt att förklara hur hon och kollegerna på Lilla Erstagården tänker och gör sina bedömningar när de minskar eller tar bort mat från barn som är på väg att dö.

”Det är inte ett beslut som går från en dag till en annan, ofta provar man att sänka matmängden tills man landar på en nivå barnet tolererar. Mår barnet bättre, ökas mängden mat igen. Att vi minskar eller sätter ut mat är aldrig ett oåterkalleligt beslut. Det som styr är hela tiden hur barnet mår och reagerar på maten”, skriver sjuksköterskan.

Försvar från redaktionen

På TV4:s hemsida svarar Kalla Faktaredaktionen i sin tur på stora delar av kritiken mot tv-programmet genom att redovisa sina referenser i den kritiska granskningen av Lilla Erstagården. Bland annat lyfter redaktionen fram att man i sin research hittat flera fall där barn överlevt, trots att Lilla Erstagården bedömt att de varit döende och därför tagit bort näring och vätska.

”I programmet pekar vi på risken med att ta bort näring och vätska. Den är att man felaktigt bedömt barnet som döende när det inte varit det”, skriver Kalla Faktaredationen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida