Sjuksköterskors stöd bra för cancersjuka

5 oktober 2007

Sjuksköterskor som har utbildats i en metod inspirerad av kognitiv terapi är lika bra som psykologer på att stödja cancerpatienter. Sjuksköterskan Cecilia Arving har nyligen disputerat med en doktors-avhandling där hon har studerat 179 nyopererade bröstcancerpatienter under åren 1998 till 2002. De patienter som har fått tala med en sjuksköterska ansåg sig rentav ha mer nytta av samtalen när det gällde diagnos- eller behandlingsrelaterade problem.

Avhandlingen heter: Individual psychosocial support for breast cancer patients: Quality of life, psychological effects, patient satisfaction, health care utilization and costs.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida