Sjukvårdsledningen i Södertälje agerar mot främlingsfientlighet

Ledningen för sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje ber undersköterskan Peter Magnusson om ursäkt för det sätt han blev bemött när han avslöjade främlingsfientliga attityder på intensivvårdsavdelningen vid Södertälje sjukhus.

Styrelse och sjukvårdsledning kan konstatera att det har förekommit vissa attitydproblem bland personal och chefer på IVA och åtgärder ska sättas in för att komma till rätta med dem, skriver man i sitt pressmeddelande.

Som ett första led kommer denna vecka samtliga chefer att kallas till ett möte där sjukhusets policy när det gäller mångfald och meddelarfrihet ska tydliggöras.
Sjukvårdsledningen kommer också att arrangera olika utbildningsinsatser, både vad gäller mångfald och meddelarfrihet.

En utomstående konsult har anlitats för att kartlägga hur mångfaldsfrågorna hanteras inom iIVA. Man kommer också att undersöka om det finns attitydproblem allmänt inom sjukhuset och om det behövs sätta in åtgärder där också.

Dessutom ska en utomstående juridisk expert utvärdera i vilken mån representanter för sjukhuset har agerat i strid med de lagar och regler som gäller för meddelarfriheten och respekten för medarbetarnas rätt att uttrycka sina åsikter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida