Troende brittiska sjuksköterskor slipper delta i abortverksamhet

Två sjuksköterskor i Storbritannien slipper delta i abortverksamhet sedan en romersk-katolsk organisation för frågor om religionsfrihet och religiös diskriminering gripit in, skriver Nursing Standard.

De två katolska sjuksköterskorna var avdelade att en dag i veckan arbeta på abortkliniken på sitt sjukhus. Sjukhusprästen hjälpte dem att kontakta organisationen TMLC, The Thomas More legal center, vars advokat skrev till deras arbetsgivare.

Finner stöd i två lagar

Advokaten ansåg att sjuksköterskorna hade laglig rätt att vägra delta vid tidiga medicinska aborter. Deras tro på livets helighet från befruktningen och framåt var en filosofisk tro skyddad av jämlikhetslagen från 2010 (Equality act 2010).

Advokaten menade också att de hade rätt att vägra arbeta på kliniken på grund av samvetsbetänkligheter enligt 1967 års abortlag (Abortion act 1967).

Först fick sjuksköterskorna veta att de slapp hantera läkemedel men var tvungna att arbeta på kliniken. När advokaten hävdade att sjuksköterskorna i så fall fortfarande skulle vara moraliskt delaktiga backade sjukhuset.

Slipper gärna de negativa

I en kommentar säger chefen för British pregnancy advisory service – en välgörenhetsorganisation som ger abortservice – att hon föredrar att kvinnor som gör abort slipper sjuksköterskor som är emot att kvinnorna avslutar sin graviditet. De kan troligen inte dölja sin inställning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida