Etik i vården

Vården behöver jobba bättre med etiska frågor

Vården behöver jobba bättre med etiska frågor
Det finns gott om etiska dilemman i vården men för lite struktur för att kunna hantera dem, enligt SMER. Arkivbild: Mostphotos

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, vill att landsting och regioner börjar jobba mer strukturerat med etiska frågor och att SKL startar en nationell stödfunktion för detta.

5 september 2018

För att sprida aktuell information och skapa sig en bild av vilka etikfrågor som är särskilt viktiga för vårdens huvudmän just nu har SMER sedan några år tillbaka haft regelbunden kontakt med Sveriges alla landsting och regioner. Det är under dessa återkommande träffar som myndigheten snappat upp att det är lite si och så med etikarbetet på många håll.

SMER:s uppfattning är att vårdens huvudmän behöver stärka sin hantering av etikfrågor. Att detta arbete alltför ofta hänger på eldsjälars engagemang och sker i löst sammanhållna nätverk som skulle behöva bättre och mer kontinuerligt stöd från de högsta ledningarna.

Behöver styras upp

”Genomgående har vi vid våra dialoger mött synnerligen stort engagemang för konkreta etiska frågor. Men vi har också observerat varierande strukturer för hur etiska frågor hanteras på olika nivåer med både goda och mindre goda exempel och ibland avsaknad av struktur”, skriver SMER:s ordförande Kjell Asplund i ett brev till Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Kjell Asplund.

SMER vill att SKL tar större ansvar och skapar en nationell etikfunktion, som kan styra upp landstingens, regionernas och även kommunernas etikarbete. Den här etikfunktionen skulle kunna underlätta erfarenhetsutbyte, samverkan kring etiska riktlinjer och etisk kompetensutveckling och fungera som en rådgivande resurs, skriver SMER till SKL.

Etiska analyser

Det finns många etiska dilemman att hantera i vården och just nu utreder regeringskansliet en skärpning av hälso- och sjukvårdslagens krav på att göra etiska analyser innan nya diagnos- och behandlingsmetoder tillämpas.

En sådan skärpning skulle göra en nationell funktion för vårdens etikfrågor ännu viktigare, enligt SMER.

SMER, Statens medicinsk-etiska råd, är kopplat till Socialdepartementet och har som sin främsta uppgift att fungera rådgivande till regering och riksdag och stimulera till samhällsdebatt i medicinsk-etiska frågor.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida