covid-19

Vill prioritera vaccin för sjukvårdens personal

Vill prioritera vaccin för sjukvårdens personal
Sjuksköterskan Helle Wictor var först att vaccineras mot covid-19 bland personalen på äldreboendet Fullriggaren i Helsingborg i mellandagarna. Omsorgspersonal ingår i fas 1 i prioriteringsordningen. Foto: Johan Nilsson/TT

De tre storstadsregionerna säger nu att de kommer att börja vaccinera personal som vårdar covidpatienter på sjukhus inom kort. Region Västra Götaland efterlyser samsyn kring denna prioritering, men överväger att agera på egen hand.

De senaste veckorna har kurvorna över smittspridning och inlagda patienter på sjukhus pekat brant uppåt. Allt fler kräver att personalen måste vaccineras så snart som möjligt för att säkra vården.

”Trycket på vården är mycket högt och ett smittutbrott på en eller flera avdelningar skulle försämra situationen ytterligare. Det är därför viktigt att personalgrupper i covid-vårdkedjan nu prioriteras när det gäller vaccinering”, skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

‒ Med anledning av det förändrade smittoläget i förhållande till när prioriteringsordningen fastställdes vill vi uppmana Folkhälsomyndigheten att ändra sin rekommendation till att omfatta personal i covid-vårdkedjan i fas 1, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Går sin egen väg

Västra Götalandsregionen vill prioritera vaccination för personal som tjänstgör på slutenvård och intensivvårdsavdelningar, inklusive ambulanspersonal. En inventering pågår av hur många inom personalen som omfattas i regionen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset handlar det om 2 200 personer.

Johnny Magnusson (M). Ordförande regionstyrelsen. Foto: Catharina Fyrberg

Enligt Johnny Magnusson vill regionen i första hand få till en gemensamt ändrad ståndpunkt via Folkhälsomyndigheten och SKR, Sveriges kommuner och regioner. Men han är inte främmade för att regionen annars går sin egen väg.

‒ Skulle inte vår uppmaning till ändrad prioriteringsordning hörsammas får vi överväga om vi ska gå vidare på egen hand. Helst vill vi dock se en gemensam strategi för prioriteringen inom landet, säger Johnny Magnusson.

Prioritering av covidvaccin

Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning:

Fas 1

De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst. Personal som arbetar nära dessa personer. Vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

Personer över 70 år, de äldsta vaccineras först. Vuxna som får insatser enligt LSS. Personal inom vård och omsorg.  

Fas 3

Övriga personer 18–69 år som tillhör en riskgrupp.

Fas 4

Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Annat läge nu

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro anser också att prioriteringsordningen behöver ses över.

‒ Man kan behöva lägga till personalen som idag vårdar de allra sjukaste i covid-19 i den första fasen. När prioriteringsordningen togs i början av december tyckte vi att den var bra. Nu har vi en helt annan situation och då kan man behöva lägga till andra grupper och parallellt vaccinera de som vårdar de som är sjukast i covid, säger Sineva Ribeiro.

Sineva Ribeiro
Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Foto: Dan Lepp

Hon har redan fått berättelser om att personalen tvingas till tuffa prioriteringar för att det är så fullbelagt inom intensivvården.

‒ Det handlar om patientsäkerhet och i slutändan om liv och död. När smittan ökar som den gör nu i samhället ökar risken för att de som arbetar i vården måste vara hemma för att de är sjuka eller för att deras anhöriga är sjuka. Det är en mycket kritisk situation och vi måste se till att de som arbetar i covidvården kan fortsätta sitt arbete, säger Sineva Ribeiro.

Planen klar i Skåne

I Region Skåne är målet att vaccinering av akutvårdpersonal ska vara igång om ett par veckor. Där planerar man att vaccinera olika prioriteringsgrupper parallellt.

‒ Vi måste bryta den stigande kurvan och minska belastningen på en hårt ansträngd akutsjukvård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.

Först ut blir de som arbetar inom akutsjukvård – såväl akutmottagningar och akutvårdsavdelningar som intensivvård, infektionsavdelningar, ambulansverksamhet och viss verksamhet inom primärvården.

– Det är en viktig nyckelgrupp för att kunna vårda covidpatienter och de svårast sjuka på våra sjukhus. Nu riggar vi för att ligga steget före och ha en plan för att snabbt komma igång med vaccineringen när vaccinet anländer till Sverige i allt större volymer, säger Pia Lundbom.

Överlappande i Stockholm

I Region Stockholm räknar man med att påbörja vaccination av vårdpersonal inom några veckor. I ett pressmeddelande skriver regionen att de följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, men att de kommer påbörja vaccination av grupperna som ingår i fas 2 parallellt med fas 1.

‒ Vi ska vaccinera så säkert och snabbt som möjligt. Det gör att vaccinationen av de olika prioriterade grupperna kommer att delvis ske överlappande. Vi kommer att påbörja vaccination av en grupp innan den tidigare gruppen är fullständigt klar. Förutsatt att vaccintillgången blir som våra prognoser visar kommer det att inom några få veckor att bli dags att påbörja vaccination av sjukvårdpersonal, säger Magnus Thyberg som ansvarar för covid-19 vaccinationen vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Tegnell öppen för variationer

Statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten säger till DN att prioriteringen är en rekommendation som man inte behöver följa slaviskt och att man kan behöva jobba på olika sätt.

‒ Hur man gör i praktiken kommer att variera, som att göra en mindre korrigering och låta fas 1 och fas 2 gå omlott. Man måste vara praktisk, göra anpassningar lokalt och om logistiken inte stämmer så kan man göra annorlunda, säger Anders Tegnell till Dagens Nyheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida