Åsa tog strid

Åsa tog strid
- Jag visste att det var rutinerna och inte mig det var fel på. Kommunen ville inte få dem granskade, därför gjorde de ingen anmälan till Ivo, säger Åsa Hilmersson. Foto: Sofie Wiklund

Anklagad. Du journalför och vaccinerar inte som du ska, sa arbetsgivaren, men gjorde ingen anmälan för granskning av patientsäkerheten. I stället ville Motala kommun bli av med skolsköterskan Åsa Hilmersson.

7 januari 2015

Tänk dig att du är skolsköterska och har varit det i nästan 16 år. Du arbetar i en grupp med självständiga kolleger som fattar egna beslut och trivs med det. Dessutom anser du dig vara kompetent. En sjuksköterska som klarar jobbet bra och som gillar teamarbetet med lärare, kuratorer och psykologer.?

Så en dag förändras allt. Du blir kallad till ett möte med arbetsgivaren där du får veta att du har en dålig inverkan på sjuksköterskegruppen. Olika tillkortakommanden räknas upp och till slut får du veta att du är så oduglig att arbetsgivaren inte vill ha dig kvar. Din högsta chef går förbi din närmaste chef och berättar att man kan tänka sig en omplacering. Du duger inte som skolsköterska — trots nästan 16 års erfarenhet, men äldrevården skulle gå bra.??

Den här historien handlar om Åsa Hilmersson. Hon är 50 år och har förmåtts säga upp sig från sin tjänst som skolsköterska i Motala kommun. Åsa vill berätta sin historia för ingen har tidigare lyssnat till hennes version. ”Någonstans känns det som om jag har fått ta på mig rollen som syndabock”, skriver hon i sina dagboks­anteckningar.?

— Åsa är den sorts professionella sjuksköterska som Vårdförbundet vill se fler av. En som står för sina åsikter och vågar ifrågasätta, och som arbetsgivaren därför har svårt att möta, säger Pia Molander, ombudsman på Vårdförbundets avdelning i Östergötland. Hon har förhandlat för Åsa och gjort det svårare för kommunen att bli av med en erfaren medarbetare.?

Åsa Hilmersson är inget offer. Hon är en stark person som är van vid att ta hand om sig själv och som avskyr skitsnack. Hon bryter inte ihop och börjar inte gråta när något går henne emot. Kanske, funderar hon, skulle hon ha fått mer sympatier då.??

Arbetsgivaren, Motala kommun, ville bli av med henne för att, som de sa, deras förtroende var förbrukat. Chefen för bildningsförvaltningen pekade bland annat på att Åsa hade låtit bli att dokumentera vaccinationer, att hon inte hade konsulterat läkare när hon borde och att hon hade vaccinerat helt emot ordination. Brister som kan göra att man anses vara en olämplig yrkesutövare och som därför ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.?

Någon sådan anmälan gör inte Motala kommun. Åsas fel anses inte tillräckligt allvarliga för det. Men ändå: kommunen vill inte ha kvar henne som skolsköterska. Frågan är varför??

”För att jag är en besvärlig person”, säger hon. Chefen på bildningsförvaltningen säger ingenting för han väljer att inte kommentera enskilda fall, men i ett protokoll från en överläggning med Vårdförbundet står det att Åsa har misskött sig och fortsatt göra det även sedan rutinerna har förtydligats.??

Ombudsmannen Pia Molander tycker inte att förklaringen duger.?

— Om arbetsgivaren anser att en skolsköterska gör fel med journaler och vaccination ska det anmälas till Ivo. Vi tyckte att kommunen skulle göra en anmälan för att få saken prövad. Däremot ska inte sådana fel ligga till grund för uppsägning, säger hon.?

Åsa är övertygad om att kommunen lät bli att anmäla henne till Ivo för att slippa få sina rutiner granskade. Hon erkänner att hon inte dokumenterade som hon borde, men säger att det fanns förklaringar till det.?

— Kommunen saknade tydliga rutiner kring dokumentation och jag hade en tung arbetsbörda och var hela tiden tvungen att prioritera bland arbetsuppgifterna. På en 80-procentig tjänst hade jag ansvar för fem skolor och 600 elever. Dessutom, med den nya skolläkaren fick vi ännu fler administrativa arbetsuppgifter, säger Åsa.?

Hon var inte ensam i sin kritik av bristande rutiner. Ett av teamen hon arbetade med skrev ett brev till förvaltningschefen: ”Vi ser henne som en kompetent och professionell skolsköterska som gör ett bra och viktigt arbete med elever och vuxna i deras närhet. Den kritik som riktas mot vår kollega handlar om brister i rutiner. Är detta skäl nog att omflytta en person?”

?Motala kommun vill inte göra någon anmälan, men inspektörer på Ivo läser i lokalpressen att en skolsköterska har blivit av med jobbet på grund av brister i journalföringen. Myndigheten håller med Pia Molander om att saken borde prövas, och beslutar att på eget bevåg utreda om Åsa har varit så oskicklig i sitt arbete att hon är en fara för patientsäkerheten.?

— Ganska snart efter att granskningen inleddes stramade kommunen upp sina rutiner och riktlinjer betydligt, säger Åsa.

??Örjan Dahlberg är den inspektör på Ivo som utredde Åsa. Han berättar att en utredning inleddes för att granska om Åsa utförde sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.?

— När vi öppnar ett sådant ärende kan det leda till att personen visar sig vara så oskicklig att hon eller han är en fara för patientsäkerheten. Men då handlar det ofta om sådant som är knutet till den direkta yrkesutövningen. En operatör som inte opererar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet eller en sjuksköterska som vaccinerar fel, till exempel.

?Ivo friar Åsa, men inspektören skriver: ”Under­laget i ärendet har varit svårbedömt.” Myndigheten kritiserar henne för att inte ha utövat sitt yrke i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, men slår också fast att felen inte varit så allvarliga att någon anmälan behövde göras till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Däremot kommer Ivo att följa upp både hennes yrkesutövning och kommunens rutiner längre fram.??

När Ivo avslutar ärendet har Åsa redan slutat som skolsköterska i Motala kommun. Hon är övertygad om att arbetsgivaren ville bli av med henne för att hon sågs som en obekväm person. Hon vet att skolläkaren kände sig ifrågasatt och fick medhåll av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. I dagboksanteckningarna har hon skrivit att det sägs att hon har samarbetsproblem. ”Varför tog de inte upp det med mig innan det var för sent?”

?— Jag såg skolläkaren som en kompetent person som vill alla väl. Det gör mig ont att vi hade kunnat reda ut det mesta om hon bara hade pratat med mig. Hon antog att jag med berått mod motarbetade henne, men det gjorde jag inte.?

Det blev ingen omplacering för det satte sig både Åsa och Vårdförbundet emot. I stället blev det en förlikning där hon sa upp sig själv, efter att först ha blivit varslad om uppsägning av personliga skäl. Hon fick också ett avgångsvederlag på två årslöner.?

— Inte för att det jag varit med om går att värdera i pengar, men det är en tröst att jag kunde köpa ett eget hus tack vare avgångsvederlaget.??

Det har gått nästan två år. För ett år sedan fick Åsa jobb inom psykiatrin. Ett självständigt arbete där samtalet är det viktiga. Det passar henne bra. Redan under anställningsintervjun sa hon som det var, att hon hade köpts ut av Motala kommun. ”Det finns alltid två sidor av myntet”, fick hon till svar.?

— Man blir lite skadad efter att ha varit med om en sådan här sak. Jag väljer mina strider noggrannare nu för tiden. Jag kommer aldrig att tycka att kommunen gjorde rätt, men kan förstå att de tyckte som de tyckte om mig. Jag är den jag är. Men att det skulle kunna få sådana här proportioner — det kunde jag aldrig drömma om.

Utredda för oskicklighet

  • 2011: 6
  • 2012: 21
  • 2013: 15
  • 2014: 14

Antal beslutade tillsynsärenden för sjuksköterskor som avser oskicklighet.

Så här beslutade Ivo                        2011           2012         2013          2014
Kritiserade brister                                         3                   5                  0                  6
Yrkande till HSAN                                        0                   0                  1                   0
Avslutade ärenden                                        2                  13                13                  8
Överlämnade till annan avd.                      1                    3                  1                   0

Ivos statistik omfattar även Vårdförbundets övriga medlemsgrupper. Åren 2011, 2012 och 2014 utreddes ingen barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska för oskicklighet. År 2013 utreddes en person från varje yrkeskategori. I ett fall ledde utredningen till kritik, de övriga avslutades utan åtgärd.

Riskindividanmälan

”En vårdgivare ska snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.” Patientsäkerhets­lagen kapitel 3, paragraf 7.

Under 2014 fick Ivo in omkring 130 anmälningar om riskindivider. Ivo utreder anmälningarna, men besluten om eventuell indragen behörighet fattas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Besluten kan innebära indragen legitimation, en prövotid på tre år eller begränsad förskrivningsrätt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida