En risk i vården

En risk i vården
Antalet riskindividanmälningar har inte ökat sedan patientsäkerhetslagen kom. Foto: Istockphoto

Att vara oskicklig kan betyda att du är en patientsäkerhetsrisk.?

7 januari 2015

Den vanligaste orsaken till att legitimerad personal anmäls som risk­individer är att de har stulit narkotiska preparat och att arbetsgivaren misstänker eget missbruk. Men orsaken kan också vara att arbetet inte utförs på ett patientsäkert sätt.?

— En riskindividanmälan kan göras om arbetsgivaren inte litar på den anställde. Då gäller det verkligen att underlaget är tillräckligt, för även om vi kan misstänka att en anställd utgör en risk på grund av brister när det till exempel gäller att följa rutiner kan det vara svårt att belägga, säger Eva Wastenson, enhetschef för individärenden på Ivo.?

Om en legitimerad yrkesutövare ses som en patientsäkerhetsrisk är vårdgivaren skyldig att göra en riskindividanmälan till Ivo. Skyldigheten finns reglerad i patientsäkerhetslagen. Ivo kan också inleda en utredning om en privatperson gör en anmälan eller om ett ärende blir känt genom att medierna skriver om det.

??Oskicklighet som hotar patient­säkerheten kan bero på kunskapsbrist. En kirurg som inte opererar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, en läkare som förskriver läkemedel på felaktigt sätt eller en sjuksköterska som inte följer föreskrifter om dokumentation.

?— Oskicklighet kan också handla om personligheten. Till exempel om ett bemötande som gör att allmänheten inte känner förtroende, säger Eva Wastenson.??

Ett syfte med patientsäkerhetslagen som kom 2011 var att minska antalet vårdskador genom att öka granskningen av vårdpersonalen. Men antalet riskindividanmälningar har inte ökat sedan lagen kom. Enligt Eva Wastenson brukar det ligga på omkring 100 ärenden per år, bara på avdelning öst som är en av Ivos sex regioner. ??

Borde antalet ärenden vara fler??
— Det myntet har två sidor. Vi vill inte att det ska finnas så många riskindivider ute i vården, men de som finns vill vi komma i kontakt med. Vi arbetar dessutom för högtryck med de ärenden vi har, säger Eva Wastenson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida