riksdagsbeslut

Avdraget för fackavgift slopas

Avdraget för fackavgift slopas
Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson är besviken på beslutet att avskaffa den nyligen införda avdragsrätten för fackföreningsavgift. Foto: Ulf Huett.

Att riksdagen igår röstade ja till budgetförslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna innebär att avdragsrätten för fackföreningsavgift avskaffas från 1 april nästa år. Därmed kommer det kosta 74 kronor mer i månaden att vara med i Vårdförbundet. "Det här var absolut inte bra", kommenterar förbundet.

13 december 2018

Det blir andra gången som Moderaterna avskaffar avdragsrätten för fackföreningsavgifter. När regeringen Reinfeldt tillträdde 2006 var en av de första åtgärderna att slopa avdragsrätten. Så sent som i somras återinförde den socialdemokratiska regeringen avdraget. Men i och med att M och KD-budgeten gick igenom i riksdagen så avskaffas avdragsrätten återigen.

Blir svårare att rekrytera

Ett tråkigt besked, tycker Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson.

– Avdragsrätten hade stärkt partsförhållandena som är grunden för den svenska modellen genom att det skulle ha blivit lättare för fackförbunden att rekrytera fler, säger hon.

När fackavgiften inte får dras av i deklarationen försvinner möjligheten till skattereduktion med 25 procent. För Vårdförbundets medlemmar, som betalar 295 kronor i månaden i fackavgift från årsskiftet, innebär det en ökad kostnad på 74 kronor i månaden. Men Ann Johansson tror ändå inte att det gör att medlemmar väljer att gå ur.

– Nej, jag tror inte vi kommer att tappa medlemmar, men däremot hade vi kanske kunnat vinna fler om avdragsrätten hade varit kvar.

Kömiljarden återinförs

I den gemensamma M och KD-budgeten som riksdagen röstade ja till igår finns också återinförande av kömiljarden. De båda partierna anser att kortade vårdköer har högsta prioritet när det gäller satsningar på sjukvården och hoppas att tydliga morötter ska få regioner och landsting att satsa mer. För 2019 avsätts 1,5 miljarder extra för detta.

I budgeten utlovas också stärkt primärvård och fast vårdkontakt. M och KD vill även tillföra 400 miljoner per år för att sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor.

Jämfört med regeringens övergångsbudget får sjukvård och omsorg totalt drygt 3 miljarder kronor mer.

Nej till övergångsbudget

Regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att lägga fram en övergångsbudget på grund av det osäkra politiska läget. De menade att budgeten skulle vara så neutral som möjligt för att den tillträdande regeringen så småningom skulle kunna sätta sin prägel på den ekonomiska politiken. Därför saknades bland annat stora satsningar på vården som Socialdemokraterna tidigare utlovat.

Men en majoritet i riksdagen bestående av M, KD och SD röstade alltså nej till övergångsbudgeten och ja till förslaget från M och KD.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida