Även norska sjuksköterskor i strejk

Sent i kväll blev det klart att även sjuksköterskor i Norge går ut i strejk för att få högre löner. Till skillnad mot i Sverige och Danmark blir den norska sjuksköterskestrejken inte speciellt omfattande. Åtminstone inte till en början.(Uppdaterad 080525 kl 20.02)

I en första strejkomgång tas endast cirka 175 sjuksköterskor anställda inom den kommunala hemsjukvården och äldrevården ut i strejk i 4 av Norges 481 kommuner: Bergen, Bärum, Karmöy och Tromsö, uppger tidningen Verdens Gang.

Fyra av Norges största fackförbund för offentliganställda, LO Stat, YS, Akademikerne och Unio (i vilken det norska sjuksköterskeförbundet ingår) har krävt 7 procents löneökningar under det kommande avtalsåret. Målet är att komma ifatt den privata sektorn. 

Efter mer än 19 timmars medling på övertid avvisade sent i kväll Unio ett bud från den norska kommunsektorns arbetsgivarorganisation, som sammantaget erbjudit arbetstagarorganisationerna 6,3 procent, men endast erbudit lärarna 5,4 procents löneökning och sjuksköterskorna 3,2 procent.

Omkring 3 000 av den fackliga huvudorganisationen Unios medlemmar, varav 175 sjuksköterskor, går därmed ut i den strejk som egentligen var varslad att träda i kraft redan i morse. Unios informationschef, Kristine Hasle, uppger dock till den norska nyhetsbyrån NTB att fler medlemmar kan komma att tas ut i strejk om strejken blir långdragen.

Under lördagen den 24 maj blev det också klart att förhandlingarna mellan Oslo stad och Unio bröt samman, vilket innebär att det även blir strejk i huvudstaden. Om och i så fall hur många sjuksköterskor som berörs är dock oklart. 

Strejken berör förutom sjuksköterskor även kommunalt anställda lärare, förskollärare, forskare, fysioterapeuter, ergoterapeuter och administrativ personal.

Norsk Sykepleierforbund, som det norska sjuksköterskeförbundet heter, organiserar cirka 85 000 sjuksköterskor varav cirka 20 000 arbetar inom den kommunala sektorn, 33 000 på sjukhus och cirka 1 300 inom statliga verksamheter.

Sjukhusen har ett eget avtalsområde, vid sidan om den kommunala och statliga sektorn och omfattas därför inte av konflikten. På sjukhusen är de lokala löneförhandlingarna redan i full gång.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida