»Det ska handla mer om lön«

Alla vägar bär till lön. Det är ett stående uttryck som Maria Ljung använder. Nu hoppas hon att det ska kunna appliceras också på årets kongress

4 januari 2008

Maria Ljung är ombud för Östergötland. I maj gör hon på Runö folkhögskola sin andra kongress. Den förra minns hon bland annat för att upplägget var så annorlunda mot hur det brukar vara: grupper som arbetade tillsammans runt en dator, varifrån de lämnade in sina förslag, i stället för en person i taget i talarstolen som pratade inför hela kongressen.
– Det var en ny och intressant arbetsform som gav möjlighet att prata med många; den gav energi helt enkelt, säger hon.
Men samtidigt gick allt så fort, det fanns ingen tid för eftertanke och reflexion. En bra modell som kan utvecklas, sammanfattar hon.

Maria Ljung efterlyser också mer konkreta mål som resultat av kongressen. Egentligen behövs det bara ett mål: bättre lön, gärna skrivet med stora bokstäver.
– Det är det medlemmarna förväntar sig av oss. Då måste vi tänka ännu mer strategiskt för att uppnå den värdeförskjutning som vi anser är nödvändig.
Och ordet »lön« står faktiskt inte någonstans i de mål som kongressen 2004 fastställde.
– De mål som kongressen tog var inte tillräckligt konkreta. Visst kan man tolka många av dem som vägar till lön, men man kan tolka in annat också.

Maria Ljung berättar att när medlemmarna kallar till möte om lön så tar hon upp olika vägar att nå målet:
– Vi kan använda oss av landstingets organisation, arbetstider eller professionens utveckling – alla de här vägarna bär till lön.
En bra vägskylt vore ett tydligt mål, fastställt av kongressen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida