Får stipendium för att studera omvårdnaden vid brännskador i USA

Vårdenhetschefen Eva Ljunggren i Linköping får Vårdförbundets utvecklingsstipendium på 75000 kronor för att utveckla omvårdnaden av brännskadade.

Pengarna ska gå till en studieresa för sjuksköterskor och arbetsledare till Joseph Still Burn Center i USA.

Redan för tio år sedan var enhetens brännskadesektion på centret och lärde sig modernare sövnings- och omläggningstekniker och mer radikala metoder för att ta bort skadad hud. Det ledde till färre komplikationer och kortare vårdtider, och i dag har enheten en stor öppenvårdsmottagning.

Fyller på med nya kunskaper 

Brännskadevård innebär mycket kirurgi. Sjuksköterskorna förbereder, preparerar den hud som ska transplanteras, lägger på den, packar in patienten och bryter förbanden.

Nu vill de fylla på med nya kunskaper i allt från kirurgiska tekniker, sårvård, omläggning, akut omhändertagande och nutrition till omhändertagande av barn och rehabilitering. 

– Med sina 3 000 brännskadade varje år mot våra 100 har centret en enorm erfarenhet, konstaterar Eva Ljunggren.

Brännskadevården koncentreras

Merparten av dem som åker till centret är sjuksköterskor. Med på resan är också anestesiläkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor. De ska föra noggrann loggbok och sedan presentera sina nya erfarenheter på en kick off i höst.

– Resan kommer framför allt att innebära att vi studerar omvårdnaden vid brännskador för att fortsätta utveckla vårt arbetssätt och vår kompetens. För egen del tänker jag också fördjupa mig i hur de organiserar sig för att jobba smart med så många patienter. Det behövs om vi snart får dubbelt så många patienter, säger Eva Ljunggren.

Brännskadevården i Sverige ska nämligen koncentreras till två rikskliniker för hela landet. I dag finns det tre stora kliniker, i Uppsala, Stockholm och Linköping. Dessutom bedrivs mindre avancerad brännskadevård på ett antal mindre enheter. 

Pengar till införande av fasterutiner

Hand- och plastikhuset i Linköping, den klinik på Linköpings universitetssjukhus där brännskadeavdelningen ingår, hoppas på att bli en av de två brännskadeverksamheter som utnämns till riksklinik.

Alla de tre stora klinikerna har ansökt och bedömningen av ansökningarna är i full gång.

Vårdförbundet tog emot nitton ansökningar till årets utvecklingsstipendium. Förutom Eva Ljunggren fick Jane Jacobsson, sjuksköterska på neurokirurgens avdelning 27 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, ett stipendium. Hon ska planera ett projekt som innebär att hennes arbetsplats blir den första neurokirurgiska kliniken som inför fasterutiner för patienter som kommer för planerade operationer. Stipendiesumman är 20 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida