Fackligt

Färre privatanställda med i facket

Färre privatanställda med i facket
Anders Printz är kanslichef på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett.

Klart färre av vårdens privatanställda är med i facket än de som jobbar i offentlig sektor. Vårdförbundet har byggt om sin organisation för att möta problemet.

Rapporten ”Den svenska modellen i en oviss tid” ges ut av Arena Idé. Rapportförfattaren Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, har jämfört den fackliga organiseringen under 2000-talet. Siffrorna visar att andelen arbetstagare som är med i fackförbund har sjunkit från 77 procent 2006 till 68 procent i dag.

Långvarig nedgång

Sedan början av 2000-talet har de som jobbar i Vårdförbundets yrkesgrupper i allt mindre utsträckning varit med i facket. Mellan åren 2001 och 2003 var runt 90 procent av alla sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker fackligt organiserade. Nu är den siffran nere på under 80 procent.

Det är en tydlig skillnad mellan offentligt och privat anställda, visar rapporten. Åren 2017–2019 var 81–82 procent av alla offentliganställda sjuksköterskor med i facket medan endast 62–68 procent av de privatanställda var det.

Anders Printz, kanslichef på Vårdförbundet, tycker att frågan är viktig att belysa:

– Generellt kan man säga att en lägre anslutningsgrad på privata företag kan bero på vilken facklig tradition man har på arbetsplatserna, det kan bero på arbetsgivarens inställning till fackligt arbete, på att vissa medarbetare känner en stark lojalitet med ett företags idé och då inte tycker att de ska vara med i facket. Men egentligen så vet vi inte säkert, det tycker jag är en poäng, säger han.

Vilka effekter får det på villkoren i den privata vårdsektorn att färre är med i facket?

– Anslutningsgraden är basen i all facklig organisering och det är först när vi kan visa att vi företräder många medarbetare på en arbetsplats som vårt mandat blir starkt och vi kan påverka så att villkoren förbättras. Det är också då som vi kan följa utvecklingen inom den sektorn och på de arbetsplatserna långsiktigt.

Vad gör ni för att locka fler medlemmar bland de privatanställda?

– Att anslutningsgraden i privat sektor är lägre har vi vetat om under lång tid. Det är också därför vi har gjort en stor organisationsförändring och skapat en särskild sektion i Vårdförbundets kansli där ett av uppdragen är att rekrytera och organisera i privat sektor och säkerställa att de medlemmarna får ett bra stöd. Vi har tio personer som jobbar heltid med den frågan sedan första mars i år.

Fler går med under coronakrisen

Den negativa medlemsutvecklingen är åtminstone tillfälligt bruten under coronakrisen. I mars slog Vårdförbundet rekord i antalet nya medlemmar.

– Vi har en extremt positiv medlemsutveckling under våren och den gäller också i hög grad privat sektor. Men det finns inga siffror som vi har bearbetat för det än, säger Anders Printz.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida