Förslagen till ny organisation dras tillbaka

Förslagen till ny organisation dras tillbaka
Sineva Ribeiro är inte besviken över att två omorganisationsförslag blev sex principer. Foto: Ulf Huett

När remisstiden har gått ut för förbundsstyrelsens två förslag till omorganisation av Vårdförbundet visar det sig att inget av förslagen får tillräckligt stöd.

24 januari 2014

I december presenterade Vårdförbundets styrelse två förslag till omorganisation av förbundet. I den ena föreslogs färre lokala avdelningar, och klubbar eller nätverk nära medlemmar. I det andra regionråd och flera lokala styrelser.

Nu har remisstiden gått ut och inget av förslagen får tillräckligt stöd – varken av lokala styrelser eller av enskilda förtroendevalda. ”Jag tycker det verkar vara ett onödigt stort och dyrt jobb att anta en helt annan form. Hur nära kommer vi medlemmarna då? Vi kommer att ha fullt upp med att organisera oss själva”, skriver till exempel en förtroendevald i Uppsala.

För stor oenighet

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro konstaterar att när oenigheten är så stor är det ingen idé att föra förslagen till kongressen.

– Remissvaren visar att det förändringstryck som behövs för att driva igenom en stor omorganisation inte finns. Vårdförbundets tre stora avdelningar vill ha kvar sin organisation och de små vill ha kvar sin, säger Sineva Ribeiro.

Förbundsstyrelsen har ersatt de två omorganisationsförslagen med sex bärande principer. De handlar om medlemsfokus, att förtroendevalda ska vara valda, att förtroendevalda ska genomgå certifieringsutbildning, att chef i Vårdförbundet ska vara anställd, att avtalsråd införs och att Vårdförbundet är en juridisk person.

– Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att leva upp till de förväntningar som medlemmarna har på förbundet. Med de här principerna lever vi upp till de beslut som en gång tagits och till medlemmarnas förväntningar.

Tydligare arbetsgivarroll

Att chefer ska vara anställda är egentligen ingen medlemsfråga, och ingen fråga för kongressen – men den är nog så viktig för organisationen, säger Sineva Ribeiro.

– Vårdförbundet måste bli tydligare i sin arbetsgivarroll. Det är inte givet att en förtroendevald ordförande är bäst lämpad som chef. Dessutom är det omöjligt att fortsätta ha en ordning där medarbetare hanteras olika när det kommer till frågor som ledigheter och rehabilitering.

En fråga som däremot kommer upp på kongressen och som Sineva Ribeiro tror att det blir diskussion om är förslaget om avtalsråd.

– Syftet är att ge oss förutsättningar för så bra avtal som möjligt. Jag kan tänka mig ett råd på kanske tolv personer som är delaktiga under förhandlingsprocessen. Problemet med dagens avtalskongresser är att när de samlas är det bara förbundsstyrelsen och förhandlarna som har sett avtalsunderlaget. Jag skulle ha velat se en större uppslutning vid till exempel en kongress, men vi kan inte släppa avtalsunderlag till 190 ombud när vi är mitt i förhandlingar.

En verksamhetsplan

Även frågan om Vårdförbundet som juridisk person tror ordföranden att det kan bli diskussion om. Principen finns redan i dag, men förbundsstyrelsen vill fylla formuleringen med nytt innehåll. Styrelsen vill till exempel inte att varje avdelning ska ha sin egen verksamhetsplan.

– Hela budgetprocessen behöver ses över. Vi vill se en budget, en ekonomi och en verksamhetsplan. Varje avdelning ska styra över sina aktiviteter men det är förbundsstyrelsen som ska utforma mål med verksamheten.

Sineva Ribeiro är inte missnöjd med att två stora omorganisationsförslag slutade i sex bärande principer.

– Med förbundsstyrelsens förslag kan vi skapa mesta möjliga medlemsvärde under kommande kongressperiod. Vårdförbundet behöver en tydligare ledning som kan driva de beslut som tas. Det här är en förändring i den riktningen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida