sommaren 2015

Ingen kritik mot sommarstängd akut

Ivo har granskat stängningen av akuten i Lund nattetid och inte hittat några vårdskador som kunnat kopplas till omdirigeringen av ambulanserna.

12 november 2015

I somras stängde Skånes universitetssjukhus akutmottagningen i Lund nattetid för ambulanser som i stället fick åka till Malmö. Beslutet var en konsekvens av sjuksköterskebristen och det fanns många farhågor om att patienter skulle komma till skada.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har nu granskat sjukhusets riskanalys och avvikelserapporteringen från SUS och ambulanssjukvården. Man har också gjort en inspektion.

Tillsynen visar att inga kända vårdskador kan kopplas till förändringen.

– Det är bra att inga hittills kända vårdskador har identifierats som kan relateras till det förändrade arbetssättet. Omdirigeringen av ambulanser från Lund till Malmö har medfört att regionala vårdkedjor har skärpts upp. Enligt vårdgivaren ska arbetet med detta fortsätta, säger Eva Hansson, enhetschef vid Ivo i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida