Ingen strejk i England

Efter att ha rådfrågat representanter för de regionala organisationerna har den engelska sjuksköterskeorganisationen RCN:s styrelse beslutat sig för att acceptera det nya lönebudet från regeringen.

20 september 2007

– Men det skedde med extremt stor motvilja, förklarar RCN:s generalsekreterare Peter Carter. Men beslutet att acceptera årets bud tror vi försätter oss i den bästa möjliga positionen inför nästa års förhandlingar.

Upprördheten har varit stor bland sjuksköterskorna i Storbritannien sedan regeringen bestämt att den överenskomna löneökningen på 2,5 procent delas upp i två utbetalningar, 1 april och 1 november, vilket i praktiken innebär att löneökningen under avtalsåret bara blir 1,9 procent.

Protesterande sjuksköterskor har förespråkat strejk. Hela 95 procent av dem som röstade i en rådgivande medlemsomröstningen tyckte så. Protesterna har lett till att sjuksköterskorna i Skottland, Wales och Nordirland fått sina 2,5 procent från 1 april. Men inte de engelska sjuksköterskorna.

Under trycket av sjuksköterskornas missnöje kom regeringen i augusti – mitt under pågående medlemsomröstning – med ett kompromissbud, som bland annat innebar en låglönesatsning och ett löfte om att lönestrukturen ska ses över inom den statliga sjukvården. Det gjorde att styrelsen för RCN trots allt tyckte att de kunde accepterat budet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida