ny sjuklönelag

Karensavdrag i stället för karensdag från årsskiftet

Karensavdrag i stället för karensdag från årsskiftet
Karensavdraget blir 20 procent av din genomsnittliga veckolön och dras till fullo oavsett om du är sjuk hela dagen eller går hem senare. Arkivbild: Getty Images.

Karensdagen har slagit hårt mot de som råkat bli sjuka när de haft ett långt arbetspass på obekväm arbetstid. Nu ersätts karensdagen av ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. 

27 december 2018

Förändringen beslutades av regeringen tidigare i år och gäller från årsskiftet. Avsikten är att karensavdraget ska bli lika för alla.

Karensavdraget dras till fullo oavsett om du är sjuk från morgonen eller går hem senare på dagen.

Om du till exempel går hem vid lunch och är hemma även nästa arbetsdag kommer ett helt karensavdrag att dras, som alltså är 20 procent av vad du tjänar i genomsnitt under en vecka. Tidigare kunde man få ett halvt sjukavdrag om man gick hem efter en halv arbetsdag, men så funkar det alltså inte längre.

Om du går till jobbet och sen blir sjuk igen inom fem dagar så slipper du däremot karensavdraget om det redan har dragits en gång.

Vårdförbundet har kommit överens om förändringar i kollektivavtalen med de olika arbetsgivarorganisationerna om hur det nya karensavdraget ska beräknas som baseras på kalenderdagsberäkning och timlöneberäkning (några avtal är ännu inte klara). 

Vårdförbundet har också fått in en klausul om en avstämning där effekterna ska utvärderas när man ser hur det nya avdraget slår i enskilda fall.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida