Kongressens ombud laddar upp med webbmöte

Kongressens ombud laddar upp med webbmöte
Vårdförbundets Lisbeth Löpare Johansson, Erik Westberg och Anna Magnusson presenterar två visioner, en om den nya vårdpolitiken och en om hälsosam vårdmiljö, under webbmötet med kongressombuden.

Ska ta ställning till Vårdförbundets nya politiska visioner.

På förmiddagen i dag får förbundets 190 kongressombud information om de nya spår Vårdförbundet kommer att kämpa för i sin politik. Det gäller både den så kallade vårdpolitiska idén och projektet hälsosam vårdmiljö.

– Vi lyfter fram personens rätt till hälsa trots sjukdom, rätten till delaktighet och ett samhälle med jämlik hälsa som mål. Vi har länge haft fokus på att vården ska utgå från den unika personen och öka delaktigheten, men nu finns det evidens i forskningen om personcentrerad vård som visar att det är rätt väg. Vi har också fått nya ord för den utveckling vi vill se i vården, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.

Hälsosam vårdmiljö

Kongressens ombud får under webkonferensen också reda på mer hur Vårdförbundet tänker arbeta för en hälsosam vårdmiljö, genom att påverka politiker och makthavare i vården.

– Vi förtydligar vad som krävs för en hälsosam arbetsmiljö. Många medlemmar vittnar om att arbetsmiljön inte är så god. Det är en av våra viktigaste frågor, vilket märks på engagemanget och alla de motioner som kom in till kongressen, säger Anna Magnusson, processledare på Vårdförbundet.

Båda frågorna var uppdrag Vårdförbundets ledning fick att utveckla i dialog med medlemmarna från förra årets kongress. Dagens presentation är resultatet av ett intensivt arbete där 120 så kallade framtidsagenter bland förbundets medlemmar har deltagit med idéer och åsikter.

Energi i hela processen

Lisbeth Löpare Johansson tycker att hela arbetsprocessen varit fylld av energi och kraft. Hon poängterar att vården måste satsa på och organisera bättre kring de med stora behov, ofta multisjuka personer.

– Vården sviker dem i dag. Om de får bättre kontinuitet och delaktighet så får vi också över resurser till resten av vården. Det är både etiskt och ekonomiskt riktigt.

Kongressombuden ska nu ta med sig visionerna hem till avdelningarna och diskutera. De ska sedan återkomma inom en vecka med sina åsikter och tillägg.

Dags för beslut är det 25-29 maj under kongressen. Det är en extrakongress med frågor som sköts upp på förra årets kongress och hålls därför helt via webben.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida