Krav på sjysta villkor när tjänster upphandlas

När offentliga sektorn gör upphandlingar ska krav kunna ställas på lön, semester och arbetstider, föreslår utredning.

1 september 2015

I dag överlämnas utredningen ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal” till civilminister Ardalan Shekarabi.

Utredningens förslag innebär bland annat att när stat, landsting och kommuner upphandlar tjänster ska de kunna ställa krav på att leverantörernas anställda har lön, semester och arbetstid i nivå med svenska kollektivavtal.

Kollektivavtal inget krav

Men förslaget innebär inte något krav på att leverantörerna ska ha tecknat kollektivavtal. Enda kravet är att villkoren ska vara i nivå med kollektivavtalen.

Utredningens förslag bygger på att Sverige måste införa nya EU-regler om offentlig upphandling som handlar om att leverantörer till offentlig sektor ska leva upp till sociala och arbetsrättsliga krav.

TCO välkomnar förslaget om att offentliga upphandlingar ska ske med sjysta villkor, men ser samtidigt flera svagheter i utredningens förslag.

Invändningar från TCO

– Det är bara ett måste att ställa krav på löner och arbetsvillkor om det bedöms att det finns en risk för oskäliga villkor. Om detta tolkas snävt riskerar förslaget att bli ett slag i luften, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och expert i utredningen.

Han anser också att förslaget hade kunnat utformas på ett enklare sätt för att underlätta för upphandlande myndigheter och leverantörer och passa den svenska arbetsmarknadsmodellen bättre.

– Vi hoppas att regeringen i det fortsatta arbetet kommer att lyssna på TCOs förslag till praktiska lösningar, säger Samuel Engblom.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida