Nytt EU-direktiv gör det lättare att ställa krav på bemanningsföretagen

Nytt EU-direktiv gör det lättare att ställa krav på bemanningsföretagen
Ett nytt EU-direktiv om social hänsyn vid upphandlingar ska bli svensk lag. Arkivbild: Colourbox

Visst kan offentliga arbetsgivare ställa krav på att inhyrda sjuksköterskor har bra villkor, säger Konkurrensverkets expert.

10 februari 2015

Vårdfokus har under morgonen berättat om Region Skåne som ställer långtgående krav på bemanningsföretagen när de upphandlar sjukskötersketjänster.

Det här är fortfarande en ganska ovanlig inställning bland svenska regioner, landsting och kommuner. I exempelvis Region Östergötland anser man att ansvaret för hyrsjuksköterskornas villkor ligger helt och hållet på bemanningsföretagen.

Men enligt Konkurrensverkets sakkunniga på området, Lisa Sennström, börjar det bli vanligare att offentliga myndigheter vill ta större social hänsyn i sina upphandlingar.

Blir svensk lag

Sedan april förra året finns ett nytt EU-direktiv som förtydligar möjligheterna till detta. Det här direktivet ska bli svensk lag i april nästa år.

Men redan nu, enligt den lagstiftning som gäller i dag, är det möjligt att ställa höga och detaljerade krav på exempelvis kollektivavtalslika villkor, berättar Lisa Sennström och tillägger att Sverige fått kritik för att landets offentliga myndigheter är onödigt försiktiga och rädda för att göra fel vid upphandlingar.

– Egentligen så innebär de nya direktiven inga större förändringar av rättsläget. I praktiken finns dessa möjligheter redan i dag. Det man gjort är att förtydliga och uppmuntra till att ställa den här typen av krav, säger hon.

Osäkra arbetsgivare

Att offentliga arbetsgivare är osäkra och hanterar frågan på väldigt olika sätt kan bero på flera saker, enligt Lisa Sennström. Ofta ligger politiska beslut bakom att ett upphandlingskontor vågar ta ut svängarna mer än ett annat. Alla har inte resurser att sätta sig in i den här komplexa frågan. Det saknas också nationell vägledning och en tydlig praxis.

Men detta är något som Konkurrensverket just nu håller på att rätta till. I april kommer ett vägledande dokument som på ett konkret sätt ska ge offentliga arbetsgivare stöd i hur de kan ställa högre krav på kollektivavtalslika villkor vid upphandlingar.

Konkurrensverket reder ut

Detta är något som Helen Widin, upphandlingschef, Region Östergötland, ser fram emot att få ta del av.

– Det är bra att Konkurrensverket utreder det här. Det behövs mer klarhet i vilka krav vi kan ställa, säger hon.

Både Skåne och Östergötland har större ramavtal med bemanningsbolag som hyr ut sjuksköterskor, som löper ut nästa år. Det återstår att se hur mycket de båda regionerna tänker ta till sig av uppmaningen att ta större ansvar för hyrsjuksköterskornas villkor vid kommande upphandlingar.

– Det blir allt viktigare att ta det här ansvaret som stor offentlig myndighet, säger Region Skånes inköpsdirektör Louise Strand.

Fakta

  • Att ställa krav på kollektivavtal är inte möjligt varken med nuvarande eller kommande lagstiftning – däremot kan arbetsgivaren vid en upphandling kräva ”kollektivavtalslika villkor”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida