”Kriminalisera oss inte, fläcka inte våra yrken!”

— Vårdförbundet kommer att stå upp för alla medlemmar som kan komma att bryta mot lagen genom att ge vård, och stödja medlemmarna fullt ut, sa Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk på manifestationen Rätt vård på lika villkor.

Ingrid Frisk var första talare på manifestationen på Mynttorget som arrangerades av humanistiska föreningen vid Stockholms universitet till stöd för Rätt till vård-initiativet och mot det lagförslag om vård till asylsökande som riksdagen väntas fatta beslut om på tisdag.

Hon sa sig skämmas över att det i Sverige år 2008 kan komma att fattas ett beslut som innebär att vissa människor inte får vård.

– Blanda inte in migrationspolitiken i vårt yrkesutövande. Fläcka inte våra yrken med krav på diskriminerande handlande. Kriminalisera inte oss i vår yrkesutövning. Vårt uppdrag som barnmorskor och sjuksköterskor är mycket större än nationalstatens. Vi står i mänsklighetens tjänst, inte medborgarnas.

”Vi sorterar inte vem som ska få vård”

Hon påminde om att vården vilar på humanistisk grund och bygger på gamla principer som också finns nedtecknade i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

– Vår kunskap och våra etiska koder är grunden för vårt handlande och våra beslut. Det innebär att vi möter varje vårdsökande som en unik, autonom individ. I varje enskilt möte ska vi ge bästa vård utifrån behov, aldrig utifrån pengar eller identitetshandlingar. Tro inte att vi ska stå och sortera vem som ska få vård, sa hon.

Omkring 200 personer hade mött upp till manifestationen i den åttagradiga snålblåsten. Förutom av Ingrid Frisk hölls anföranden också av riksdagsledamöterna Magdalena Streiffert (s), Gunvor G Eriksson (mp) och Kalle Larsson (v), Magnus Andersson ordförande i centerns ungdomsförbund Frida Johansson Metso, ordförande i liberala ungdomsförbundet, Jytte Guteland, ordförande i socialdemokratiska ungdomsförbundet samt av Cecilia Modig, chef för Rädda barnens center för barn och ungdomar i kris. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida