Vårdlag för asylsökande tagen efter lång debatt

Efter flera timmars debatterande under tisdagen och 82 inlägg sköts beslutet om lag om vård för asylsökande upp till i dag då det som morgonens första ärende klubbades igenom med en stor majoritet.

Oppositionens protester mot lagförslaget går ut på att det är diskriminerande och bryter mot en rad konventioner som Sverige har förbundit sig att hålla. De hävdade också att lagen kriminaliserar vårdpersonalen.

Flera av debattörerna ville att lagen skulle skjutas upp i väntan på att frågan om vård för gömda utreds. De som talade för lagen hänvisade däremot till rättssäkerheten och EU som kräver en lag. Flera av dem förnekade också att lagen gör dem kriminella som ger mer vård än vad lagen anger.

– Att migrationsministern och inte socialministern är här i kammaren och debatterar i dag kan jag inte tolka på annat sätt än som ett migrationspolitiskt signalsystem; här finns ingen vård att hämta, sa Kalle Larsson i går (v) samtidigt som han konstaterade att de flesta närvarande i andra sammanhang hade sagt att de är för vård till gömda.

”Ingen blir åtalad”

Ministern, Tobias Billström (m) framhöll att de som får avslag på sin asylansökan ska resa hem.

– Och de som aldrig söker asyl ställer sig utanför samhället. Vi vill inte ha ett skuggsamhälle vid sidan av. Jag tycker att en rimlig balans vore att ge barn vård och att ge mödravård. En sådan utredning är på gång. Det är inte sant att förslaget förbjuder vård till gömda och det är inte så att man kommer att åtala dem som ger vård.

Magdalena Streiffert (s) konstaterade att hälften av landstingen ger vård trots att de inte får någon ersättning för det.

– Och de kan fortsätta med det trots lagen. Jag välkomnar den utredning som regeringen har aviserat. Trots att alla säger sig vilja ge vård till gömda finns det inte med i förslaget. Jag skulle önska att papperslösa fick samma vård, men vi måste se till heheten och ta ansvar, sa hon.

”Tryggare med lag”

Tidigare generaldirektören för Socialstyrelsen, Barbro Westerholm (fp), känner sig mycket tryggare med en lag om vård till asylsökande än med det avtal som går ut i sommar. 

– Beslutet försämrar inte för de asylsökande och är vi med i EU och har sagt ja till direktiv ska vi också leva upp till det – vi har varit dåliga på att implementera de dirketiv vi har skrivit under. Dessutom kan det kosta oss 300 000 kronor i skattepengar varje dag om vi inte har en lag den sista juni.

Gunvor G Ericson (mp) konstaterade att dåliga regler inte blir bättre av att de lagstiftas och att EU:s direktiv stadgar miniminivåer. 

– Omedelbar vård omfattar till exempel inte mödravård, stöd och kontroller vid cancer och diabetes.

”Alla vill egentligen detsamma”

Folkpartisten Lennart Levi och kristdemokraten Chatrine Pålsson sa sig tro att alla i kammaren egentligen ville samma sak. 

– Det här är en utomordentligt viktig debatt. Att alla som är i Sverige ska ha vård är självklart, liksom att inte blanda ihop migrationspolitik och sjukvård. Nästa steg ska tas med kraft, värme och generositet. Jag uppmanar alla landsting och kommuner som ännu inte har tagit beslut att ge vård att göra det. Jag högaktar den halva som redan har gjort det. Om ni andra följer efter och visar vägen ska vi se till att det snabbt blir en proposition, sa Chatrine Pålssson.

”Signalerar: Inte välkommen” 

Miljöpartisten Lage Rehn tycker att lagen signalerar att människor inte är välkomna.

– Och vad är det som ska utredas? Egentligen är det bara att lägga till vård för gömda och de ekonomiska konsekvenserna kunde man väl ta senare. Speciellt som det har visat sig att de inte blir så stora. Det är bisarrt att lagstifta om att inte ge vård. Och vem ska bestämma vilken vård som inte kan anstå? Lagen överlåter åt vårdpersonalen att sortera, sa Lage Rehn.

– Det avgörande är att lagen inte gör det olagligt att ge vård. Den hindrar inte någon enda människa i detta land från att få vård, hävdade moderaten Finn Bengtsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida