Läkarstödet i Skånes ambulanser avvecklas

De omdiskuterade läkarbemannade akutbilarna vid akutsjukhusen i Skåne avvecklas. Det har den borgerliga majoriteten i Region Skåne enats om internt. De prehospitala teamen ersätts av läkar- och sjuksköterskebemannade bilar för hembesök hos äldre multisjuka och barn med särskilda behov.

? Det är ett bra beslut som är helt i linje med den utredning som vi själva gjort kring den prehospitala vården i Skåne. Både vi och utredaren Bo Brismar har visat att de specialistutbildade ambulanssjuksköterskorna själva klarar att åka på de mest allvarliga larmen, säger Mats Runsten, vice ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Inte oväntat är läkarna mer kritiska till beslutet.

? Vi tror att det blir sämre säkerhet för de svårast skadade och även för dem med svår hjärtinfarkt. Specialistsjuksköterskorna klarar oftast att sätta in de åtgärder som behövs. Men det finns ett mervärde i att på skadeplatsen kunna göra mer avancerad diagnostik, och i viss mån också kunna erbjuda en mer avancerad medicinering, säger Lars Nevander, ordförande i Mellersta Skånes läkarförening.

Avvecklas under hösten

Men den femklöver som har egen majoritet i Region Skånes fullmäktige (de borgerliga partierna samt miljöpartiet) har bestämt sig. Senast 1 januari 2009 vill de att de första hembesöksbilarna ska börja rulla i Skåne. Verksamheten ska upphandlas successivt för att täcka hela Skåne senast 2011.

? Det innebär att de prehospitala akutteamen kommer att avvecklas under hösten. Vi tycker inte att vi har haft den goda nytta av dem som vi önskade, säger kristdemokraternas gruppledare Berit Wirödal, förste vice ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Stöd i utredning

Hon hänvisar bland annat till den utredning av Skånes prehospitala vård som Stockholms läns chefläkare Bo Brismar överlämnade till regionens sjukvårdsdirektör i januari i år. Liksom Vårdförbundet konstaterade han att sjuksköterskorna har den kompetens som krävs för att klara vanliga ambulansutryckningar. Läkarna, ansåg han, ska främst ägna sig åt att forska, utveckla och se till att nya vårdprogram förs ut och används i den prehospitala vården. Och i likhet med Vårdförbundet tyckte han att läkarnas kompetens i större utsträckning borde gå att utnyttja för att ge svårt sjuka vård i hemmet.

Inspirerats av Uppsala

? Vi har inspirerats av hur primärvården i Uppsala använder sina hembesöksbilar. Vad vi helst av allt vill är att gamla och multisjuka ska slippa att i onödan skickas till akuten, säger Berit Wirödal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida