Arbetsrätt

”Las-utredningen ett mycket större hot nu”

”Las-utredningen ett mycket större hot nu”
Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef. Foto: Lars Nyman.

Natten till torsdagen kraschade las-förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Men vad innebär det för Vårdförbundets medlemmar? Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet, reder ut begreppen.

1 oktober 2020

Förhandlingarna kring avtalet om en ny arbetsrätt – där anställningstryggheten, ökad möjlighet för kompetensutveckling och förslag till en partsgemensam a-kassa ingår – havererade natten till torsdag. Förhandlingarna har skett mot bakgrund av att arbetsrätten annars kommer att förändras genom lagstiftning, i linje med januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna.

I somras kom den så kallade las-utredningen ”En moderniserad arbetsrätt”, med ett förslag som fick stark kritik av bland andra Vårdförbundet. Det förslaget ska ligga till grund för den politiska hanteringen av arbetsrättsfrågorna som blir aktuell, om förhandlingarna inte återupptas. 

Annelie Söderberg är förhandlingschef på Vårdförbundet och satt med vid förhandlingarna för flera TCO-förbunds räkning:

Vad innebär de kraschade förhandlingarna för Vårdförbundets medlemmar?

— Det betyder egentligen något för alla, oavsett vilken sektor man jobbar i. För ovanlighetens skull var det här ett avtal som skulle täcka både kollektivavtal som parterna skulle leva upp till, men också ett förslag till staten. Primärt berördes Vårdförbundets medlemmar i den privata sektorn, men det skulle också via ändrad lagstiftning kunna handla om förändringar i offentlig sektor.

— Det stora pluss:et som hade kunnat komma våra medlemmar till del var det långtgående förslaget till kompetensutveckling med en stor del av lönen i behåll under två terminer.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårdförbundet har tidigare kritiserat las-utredningen för att vara alltför mycket till arbetsgivarens fördel. I ljuset av de kraschade förhandlingarna, hur ser du på den kritiken?

— Vi står fast vid den. Det är ett mycket större hot nu. Vi önskade ju att parterna skulle komma överens och hålla utredningens förslag borta. Den innehåller inte många av de positiva förslag som fanns på förhandlingsbordet. Nu måste regeringen och samarbetspartierna se att utredningen innehåller alltför genomgripande förändringar i anställningstryggheten. Det har också Vårdförbundet lämnat yttrande om genom TCO.

Hur ser möjligheten till fortsatta förhandlingar ut?

 Det vill jag inte spekulera i. Men det finns hopp om att de positiva delar som fanns på bordet ändå tas omhand och kan komma upp i andra förhandlingar. Det är ett väl genomarbetat material.

— Förhandlingen gällde ju också att fortsätta med den svenska modellen, att parterna bland annat tar ansvar för lönebildningen utan ingripanden från staten eller EU. Att man provat att träffa huvudavtal så många gånger, 2008 och 2012-15 senast, visar ändå på att man är överens om att det vore bra med ett nytt huvudavtal. Men det var för stora och för svåra frågor på bordet för bägge parter.

Vad är LAS?

  • LAS, Lagen om Anställningsskydd, finns till för att skydda de anställda genom att reglera hur arbetsgivare får hantera uppsägningar och provanställningar, bland annat.
  • Uppsägningar måste ske på saklig grund, vilket innebär att det ska finnas en uppenbar arbetsbrist eller att en anställd misskött sig. 
  • LAS bestämmer även i vilken turordning anställda får sägas upp.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida