»Ni har rätt – ni är fel lönesatta«

I en debattartikel i Västmanlands läns tidning gav överläkaren Lennart Edmark och några av hans kolleger på Centrallasarettet i Västerås sitt fulla stöd till Vårdförbundets lönekamp.

Med sin debattartikel den 12 maj ville läkarna få samhällets makthavare införstådda med att sjukvården stannar om inte sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor finns med.

– Den utveckling som har skett inom vården förutsätter att både sjuksköterskor och de övriga grupperna fortsätter att ta på sig avancerade medicintekniska arbetsuppgifter, säger Lennart Edmark, överläkare på anestesikliniken inom division kirurgi på Centrallasarettet i Västerås.

Han anser att det är alldeles för stor diskrepans mellan den betydelse som Vårdförbundets grupper har i sjukvården och den lön de faktiskt får. Med debattartikeln ville han och kollegerna visa att makten faktiskt har fel och Vårdförbundets medlemmar rätt.

– Er beskrivning av lönesättningen är korrekt. Ni är felaktigt lönesatta, säger han.

Vårdförbundets krav i konflikten har både från arbetsgivarens sida och från andra håll bemötts med att »om ni skulle få så mycket som ni begär så kommer alla andra att begära kompensation«. Den argumentationen har Västeråsläkarna inget till övers för.

– Det synsättet har många av oss kommit förbi. Vi ser det inte som ett internt problem, att det handlar om en viss summa pengar som ska fördelas mellan oss. Undersköterskor och läkare har bra och adekvata löner, men sjuksköterskor och deras kolleger ska höjas generellt, säger Lennart Edmark. Medianlönen för icke specialistutbildade sjuksköterskor ska vara 30 000 kronor och ännu mer för specialistutbildade, anser han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida