Nu inleder Vårdförbundet sin första digitala kongress

Nu inleder Vårdförbundet sin första digitala kongress
Glada efter förra årets kongress. Nu hoppas vice ordförandena, Ann Johansson och Johan Larson, och ordförande, Sineva Ribeiro, på ett ja till de nya programmen. Foto: Jenny Kallin

Under hela veckan har Vårdförbundet kongress över webben. Två program och en ekonomisk ram ska de 190 kongressombuden säga ja eller nej till.

Temaveckor, lokala dialoger, webbsändningar, medskick och återskick. Kongressen per capsulam som inleds i dag och pågår hela veckan innebär att 190 kongressombuden fattar beslut utan att träffas. Men trycket på ”ja” eller ”nej” har föregåtts av en omfattande demokratisk process.

– Vi har nått fler medlemmar på det här sättet än vad vi gör när vi håller kongress på traditionellt vis. Möjligheten till påverkan har varit större. Vi har fått medskick med synpunkter från varje avdelning som vi har tagit till oss, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

För ett år sedan höll Vårdförbundet en vanlig kongress där alla kongressombuden samlades i Stockholm. Den gav förbundsstyrelsen uppdraget att utveckla två program: idén om hälsosam vårdmiljö och den vårdpolitiska idén. Det är de som har diskuteras i olika forum under våren, och som ombuden ska rösta om via webben.

Hoppas på ett ja

Under hela veckan, från i dag till på fredag, ska de säga ja eller nej till Vårdförbundets idéer. Ett nej till det nya är samtidigt ett ja till de dokument som finns. Vårdförbundets vice ordförande, Johan Larson, hoppas innerligt att kongressen säger ja till idén om hälsosam vårdmiljö.

– Vi behöver nya dokument. Det har inte på länge varit så viktigt som nu att vi kommer vidare i arbetet med arbetsmiljöfrågorna. Våra medlemmars villkor och arbetsmiljö har försämrats mycket de senaste åren, framför allt för att personalomsättningen på flera håll är orimligt hög, säger han.

Även om det skiljer sig åt över landet och mellan arbetsplatser tycker Johan Larson att arbetsgivarna inte gör tillräckligt mycket för att behålla sin personal. Numera finns alternativa arbetsmarknader. Över 20 000 sjuksköterskor beräknas ha legitimation i Norge.

– Det är en sak om man som ung åker till ett annat land av äventyrslust, men nu står vi inför att många sjuksköterskor lämnar den svenska sjukvården för att de är missnöjda med arbetsvillkoren.

Räcker en idé?

Frågan är om en idé om hälsosam vårdmiljö kan förändra något?

– Vår idé till hälsosam arbetsmiljö ska vara mer än en idé – den ska utvecklas till ett handlingsprogram. Vi måste gå från ord till handling och ha en plan för hur vi ska kunna ge bättre stöd både till enskilda medlemmar och till lokalt förtroendevalda, säger Johan Larson.

Vårdförbundet definierar en hälsosam vårdmiljö som en god arbetsmiljö där hälsa och god och säker vård uppnås. Den nya idén lyfter fram fem nyckelområden som är särskilt viktiga: samverkan, ledning och organisering, säkerhetskultur, hälsosamma arbetstider och lärande genom yrkeslivet.

Ett krav under rubriken Ledning och organisering av vården är att alla chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare och med det menar Vårdförbundet 10 till 25 personer.

– Vi är inte kritiska till cheferna men till deras förutsättningar. Många vet vad som behövs för att få medarbetare att trivas och stanna, men saknar handlingsutrymme att göra något. Det är inte cheferna – det är vårdens organisation som brister, säger Johan Larson.

En god säkerhetskultur innebär, enligt idén, tid till återhämtning. Scheman ska läggas med hänsyn till veckovila, dygnsvila och rast.

Tid för rast och reflektion

Hälsosamma arbetstider innebär till exempel allas rätt till heltidsanställning, att arbetstiden ska planeras så att det finns utrymme för rast, paus, reflektion och egen utveckling, och att all tid som arbetstagaren står till förfogande ska ingå i den ordinarie arbetstiden.

Lärande genom yrkeslivet omfattar akademisk specialisttjänstgöring inom ramen för anställningen, strukturerad yrkesintroduktion och handledning under nio till tolv månader och krav på att alla chefer och ledare i vården ska ha ledarskapsutbildning.

– Arbetsgivarna har ansvar för arbetsmiljön, men vi måste göra det vi kan. Genom stöd till förtroendevalda och samlad kunskap om forskning och lagstiftning ska vi bli bättre på att möta arbetsgivare – som ofta brister i sin kunskap, säger Johan Larson.

Ett etiskt förhållningssätt

Det finns en koppling mellan hälsosam vårdmiljö och Vårdförbundets idé om vården, som handlar om personcentrerad vård. ”Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. I en hälsosam vårdmiljö med god arbetsmiljö har vi rätt förutsättningar att arbeta personcentrerat”, står det i underlaget till kongressen.

– Personcentrerad vård är inte en modell utan ett etiskt förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i den unika personen. Det innebär att lyssna efter människors förmågor och att låta mötet med patienten ta tid. Det är att se patienten som en partner, som en del i teamet, sa Vårdförbundets vårdstrategiska chef, Lisbet Löpare Johansson, när hon i en webbsändning under våren berättade om personcentrerad vård.

Med de två programmen vill Vårdförbundet ge medlemmarna handlingskraft att påverka vården och sin situation på jobbet. På fredag eftermiddag ska kongressombuden ha sagt sitt. Ja, till två nya idéer, eller till att låta de gamla vara kvar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida