Nu ökar förbundet igen

Det strömmar in nya medlemmar i Vårdförbundet.Under första kvartalet ökade medlemsantalet med närmare tusen. Men ännu har inte medlems­tappet i fjol återställts

30 april 2008

Vårdförbundets förbundssekreterare Eva-Lisa Krabbe är förstås glad åt att allt fler väljer att bli medlemmar. Men hon är samtidigt medveten om att medlemsströmmen – hundratals ansluter sig varje vecka – kan vända om konflikten inte ger det förväntade resultatet.

– Den värdeförskjutning vi vill ha kommer vi inte att få i ett slag efter en konflikt. Det är ett långsiktigt arbete.

1986 bestämde sig Vårdförbundet, dåvarande shstf, för att arbeta mer systematiskt med en uppvärdering av yrkena.

På ett sätt har Vårdförbundet lyckats. Alla fyra utbildningarna leder nu fram till en akademisk examen, och alla är också legitimerade yrken. För ett par år sedan fanns det omkring 800 disputerade i de fyra professionerna – i dag närmar sig antalet säkert ettusen. Antalet professurer går nu att räkna i tiotal.

Men samtidigt har man på de här drygt 20 åren inte lyckats få allmänheten att inse att barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska är akademiska yrken – det är bara var tredje tillfrågad som känner till det.

Och – framför allt – det syns inte på arbetsplatserna och i vårdens organisation.

– Vi måste få en arbetsorganisation där våra yrkesgruppers kompetens syns och värderas. För det krävs det många starka medlemmar som är beredda att driva denna utveckling – tillsammans med Vårdförbundet.

Efter vårdstrejken 1995 förlorade Vårdförbundet många medlemmar som var missnöjda med utfallet. Det finns förstås en risk att det blir likadant nu.

Samtidigt hoppas Eva-Lisa Krabbe att de nytillkomna medlemmarna ska kunna se det långsiktiga värdet i ett medlemskap:

– Konflikten skapar rörelse. Jag hoppas att vi kan använda den i ett framtida uppvärderingsarbete.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida