Vårdförbundet kortar kongressen

Vårdförbundets styrelse föreslår att den kongress som ska hållas i maj kortas från tre dagar till en.

30 april 2008

Skälet är att alla i förbundet, inte minst kongressombuden, nu är fullt upptagna av konfliktförberedelser. Kanske pågår konflikten också den 13-15 maj, då kongressen skulle hållas.

– Vi vet inte var vi är i konflikten då, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Att samla 200 ombud i tre dagar om vi är i konflikt är otänkbart.

Det kan inte uppfattas som om ni försöker lägga locket på?

– Nej, detta har vi diskuterat i förbundsrådet, och det var ingen där som tyckte något annat, säger Anna-Karin Eklund.

Enligt Vårdförbundets stadgar ska kongressen hållas före den 31 maj vart tredje år. Kongressen samlas också stadgeenligt den 13 maj, och får då ta ställning till förbundsstyrelsens förslag. Valet av ny förbundsstyrelse och en rambudget kommer att tas upp, men inte inkomna motioner och förslag eller det framtidsdokument som har förberetts.

– Det som händer nu kommer att påverka besluten, säger Vårdförbundets förbundssekreterare Eva-Lisa Krabbe. På kongressen i höst kommer vi att fatta bättre beslut om våra strategier för framtiden.

Eva-Lisa Krabbe konstaterar att det har kommit in omkring 200 förslag från medlemmarna.

– Det visar en stor vilja att vara med. Det är ett medlemsengagemang som vi måste ta vara på.

Nytt datum för kongressen föreslås bli den 26-27 november.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida