Ny lag ger meddelarskydd även till privat anställda i vården

Ny lag ger meddelarskydd även till privat anställda i vården
Med den nya lagen blir det lättare för anställda i privat vård att göra sig hörda. Arkivbild: Istockphoto

Får samma rättigheter att avslöja missförhållanden till media som personal i offentlig sektor. UPPDATERAD 16.05.

4 december 2013

Allt fler verksamheter som tidigare drevs offentligt har tagits över av privata aktörer inom vård, omsorg och skola. Det har också inneburit att de anställda där förlorat sin grundlagsskyddade rätt att fritt tala med media om händelser inom företaget. I stället hindras de av lojalitetskrav och av lagen om affärshemligheter.

Det vill regeringens utredare ändra på och föreslår i dag en ny lag med samma meddelarskydd för privat anställda som för offentligt anställda inom vård, omsorg och skola. Villkoret är att verksamheten är till viss del offentligt finansierad.

Straffbart att efterforska källan

De som jobbar inom kommun, landsting och stat har rätt att fritt tala med media, det kallas meddelarfrihet och är starkt skyddat i två grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Arbetsgivare får inte försöka ta reda på vem som lämnat ut informationen. Det är till och med straffbart, liksom även att ge personen sämre arbetsuppgifter, mindre löneökning eller andra påföljder.

Men den som börjar jobba i ett privat vårdföretag har inte samma rättigheter. Privatanställda har inte rätt att avslöja företagshemligheter för utomstående, då kan de både straffas och bli av med jobbet.

Träder i kraft 2015

Redan för mer än tio år sedan föreslog en utredning att meddelarfriheten skulle gälla också dem, men det är först nu som det kommer ett lagförslag. Privat anställda ska kunna berätta för grundlagsskyddad media om felaktigheter och missförhållanden, utan att arbetsgivaren får efterforska källan eller utsätta den anställde för repressalier. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Blir det någon skillnaden i meddelarskyddet för de privat anställda jämfört med de offentliga?

– Nej, den enda skillnaden är att vi inte reglerar om tillsyn, för att det inte finns något naturligt organ. Om en offentlig arbetsgivare inte sköter sig utövas tillsyn av Justitiekanslern. Jag tror att Justitiekanslerns praxis kommer att bilda skola, säger regeringens utredare Margareta Åberg som i dag lämnar lagförslaget till regeringen.

Ledare undantas

Undantagna från den nya lagen är anställda i företagsledningen. Endast där ser utredaren problem med att läcka företagshemligheter i vissa skeden. Andra begränsningar i lagen är desamma som de offentligt anställda har; det kommer inte att vara tillåtet att lämna ut handlingar eller bryta mot lagstadgad tystnadsplikt som gäller till exempel journaler och patientuppgifter.

Välkomnas av Vårdförbundet

Vårdförbundet välkomnar den nya lagen som ger medlemmarna möjlighet att sätta ljuset på dålig vård, vare sig den ges privat eller i offentlig regi.

–Meddelarskydd är en viktig förutsättning för en öppen samhällsdebatt. Våra medlemmar måste kunna larma om vården inte är trygg och säker utan att riskera repressalier. Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är legitimerade yrken med samhällsansvar, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida