Pensionsavtal

Ny smäll mot äldre pensionärer

Ny smäll mot äldre pensionärer
Jan Dahlström, Vårdförbundets pensionsexpert. Bild: Leni Weilenmann

Ett gammalt pensionsavtal gör att nästa års pension kan sjunka med flera hundralappar. Vårdförbundets medlemmar som jobbat i kommuner och landsting tillhör de som kan drabbas.

21 december 2017

Runt 150 000 pensionärer som jobbat i kommuner och landsting kan beröras av den nya pensionssmällen. I den stora gruppen ingår även de av Vårdförbundets medlemmar som tidigare arbetat i offentlig sektor. I huvudsak gäller det pensionärer som är födda 1937 eller tidigare, men det kan även i mindre omfattning slå mot de som är födda mellan 1938 och 1953.

De som drabbas allra hårdast kan få en sänkning av sin bruttopension med uppemot 800 kronor.

Gammalt avtal

Det här gäller de som har det gamla avtalet för tjänstepension för anställda i kommuner och landsting, PA-KL. Det samordnades 1999, med det då nya allmänna pensionssystemet, för att garantera en total pensionsnivå. Det är samordningsreglerna som just nästa år orsakar sänkningar.

I det gamla avtalet finns den så kallade bruttopensionen, som består av både tjänstepension och inkomstpension. I det avtalet kan tjänstepensionen sjunka de år när inkomstpensionen stiger. För det mesta stiger den sammanlagda pensionen årligen, men inte nästa år för många.

Så fungerar det inte i senare pensionsavtal.

Komplicerade regler

Att just 2018 blir en smäll för PA-KL-pensionärer beror förenklat på att priserna i samhället stigit mer än inkomsterna. De komplicerade samordningsreglerna, som är knutna till olika index, gör att det får en starkt negativ effekt.

– Det är djupt olyckligt för de av Vårdförbundets medlemmar som drabbas. Men alla drabbas inte, vissa får en högre pension. Syftet med bruttopensionen var att den skulle vara ett skyddsnät. Men just när prisindex slår inkomstindex blir det inte så, säger Jan Dahlström, Vårdförbundets expert på pensionsfrågor.

Situationen har utlösts av en rad förändringar i kollektivavtal och i det allmänna pensionssystemet.

Förhandlat fram ett skydd

– En liten tröst är att vi förra året förhandlade fram ett skydd så att vi försäkrat att ingen kan få lägre tjänstepension i PA-KL än 1 200 kronor i månaden, säger han.

För de med riktigt låg tjänstepension kan det nya skyddet på 1 200 kronor ge ett lyft, även nästa år. Det gäller även för de som haft sjukersättning före 1997.

Rättelse: Det har i januari 2018 visat sig att det skyddet inte gäller alla. Läs mer här.

De som råkar ut för sänkt pension kan ha rätt till bostadstillägg eller viss del garantipension. Nästa år sänks också skatten för pensionärer.

OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, har i dagsläget svårt att överblicka hur många som drabbas och hur stor konsekvensen blir.

Komplicerade regler

• Fram till år 2002 räknades både tjänstepensionen och den allmänna pensionen om med prisernas utveckling.

• År 2003 började den allmänna pensionen istället räknas om utifrån inkomsternas utveckling. Den allmänna pensionen ökade då i högre takt och tjänstepensionen i PA-KL riskerade att urholkas.

• Därför enades arbetsmarknadens parter om en modell som lösning. Den var ett frilagt belopp som undantas för samordning.

• År 2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index än tjänstepensionen PA-KL. Då undantas inget belopp från samordning och konsekvensen kan bli att den totala pensionen blir lägre. (Källa: Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR)

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida