Nytt i avtalet

Nya turordningsregler för Vårdförbundets medlemmar

Nya turordningsregler för Vårdförbundets medlemmar
Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

I somras rasade Sineva Ribeiro mot att Kommunal gått med på sämre anställningstrygghet genom mindre turordningskretsar. Nu gäller dessa regler även Vårdförbundets medlemmar.

9 januari 2017

Tre år framåt kommer det att vara enklare för landsting, kommuner och regioner att säga upp personal – och att kompetensutveckla anställda som i framtiden riskerar att bli övertaliga.

Tidigare har en hel kommun, region eller ett helt landsting räknats som en turordningskrets. Men enligt de nya reglerna kommer nu en till tre arbetsplatser att ingå i en krets vid uppsägningar eller omplaceringar.

Gemensamt avtal

Ändringen är gjord i de Allmänna bestämmelserna, AB, efter en överenskommelse mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Eftersom AB berör samtliga fackförbund med medlemmar inom den offentliga sektorn fick Vårdförbundets medlemmar förändringen på köpet när ett nytt avtal tecknades med SKL i slutet av förra året. Att där och då försöka ta strid kring den här frågan var inget Vårdförbundet såg som möjligt.

– Egentligen är det här inget vi tycker om. Men ändringen var redan gjord och det är jag kritisk mot, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, som anser att Kommunal borde ha diskuterat den här förändringen med alla andra berörda förbund innan de slöt överenskommelsen med SKL.

Påverkar inte nu

Hon tycker fortfarande att mindre turordningskretsar är en allvarliga försämring av anställningstryggheten. Men eftersom det i dagsläget är brist – snarare än övertalighet – bland Vårdförbundets medlemmar ser hon inga akuta risker med förändringen.

– Men det kan ju förändras, säger hon.

Samtidigt som turordningskretsarna krymper ingår det i överenskommelsen att pengar från omställningsfonden ska användas. Under tre år kommer det att finnas totalt 700 miljoner kronor som det lokalt går att söka pengar från till åtgärder för enskilda individer som riskerar att bli av med sitt jobb i framtiden och därför har behov av kompetensutveckling.

Pengar över

Omställningsfonden ska egentligen användas till personer som blivit uppsagda. Men eftersom det inte funnits någon övertalighet inom offentlig sektor på länge så har fonden blivit överfull. Om pengarna – som alla offentliga arbetsgivare tillsammans betalat in – inte används nu kan fonden bli skatteskyldig. Därför vidgas användningsområdet.

Vårdförbundet hoppas kunna vara kreativa och hitta på bra idéer kring hur förbundets del av omställningsfondspengarna ska kunna användas. Satsningar på AST är en idé som diskuterats.

– Vi har ju ingen övertalighet bland våra medlemmar, men ska försöka i lokala förhandlingar att hitta sätt att använda pengarna på, säger Sineva Ribeiro.

Finns i lokala avtal

Ändringarna i turordningsreglerna och möjligheten att söka pengar från omställningsfonden gäller till en början under tre år, fram tills att avtalet med SKL ska förhandlas på nytt.

Enligt Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg gäller mindre turordningskretsar redan i dag för en del medlemmar i Vårdförbundet, eftersom detta på vissa håll redan förhandlats bort i olika lokala avtal.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida