Nytt samverkansavtal i Skåne dröjer

Nytt samverkansavtal i Skåne dröjer
– Vi är ganska överens med arbetsgivaren om hur samverkan ska drivas rent prakiskt, säger Mats Runsten. Foto: Anders Olsson.

För att få till ett nytt och modernare samverkansavtal med regionen har Vårdförbundet Skåne beslutat att förlänga det gamla avtalet i ytterligare två månader.

– Vi har mest fört samtal med regionen än så länge. Men de har skett i en positiv anda och vi har en ganska så stor samsyn kring vad som ska finnas med i ett nytt avtal, säger Vårdförbundet Skånes vice ordförande Mats Runsten. 

När Region Skåne i höstas beslutade att slå samman de båda universitetssjukhusen i Lund och Malmö informerades fackförbunden när allt i realiteten redan var klart. Någon samverkan skedde inte, vilket fick Vårdförbundet i Skåne att se rött.

Ett skadeståndskrav på sammanlagt 225 000 kronor lades mot regionen för brott mot samverkansavtalet. I slutet av januari sa Vårdförbundet upp avtalet, då det mest upplevdes som en papperstiger.

Men ganska snabbt återkom regionen till Vårdförbundet för att få till ett nytt och modernare samverkansavtal. I det läget valde förbundet att låta skadeståndskravet vila.

Förhandlingarna har dragit ut på tiden. Avtalet skulle egentligen ha upphört att gälla från den 29 april. För att inte stå utan avtal innan det nya är klart har Vårdförbundet gått med på att förlänga det gamla samverkansavtalet till och med den 30 juni.

– Förhoppningen är att vi ska kunna enas om ett nytt avtal innan sommaren, säger Mats Runsten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida