S lämnar vårdsamarbete efter beslut om omorganisation i Skåne

Efter fredagens beslut om omfattande flyttplaner inom den skånska sjukvården planerar Vårdförbundet att säga upp samverkansavtalet med Region Skåne. Lika kritisk är oppositionen som nu tänker lämna den styrgrupp där långsiktig vårdplanering diskuterats.

18 februari 2013

Beslutet som togs i vårdproduktionsutskottet i fredags innebär stora ommöbleringar i Skånes vårdorganisation. Bland annat kommer operationsverksamheten flyttas från Landskrona till andra sjukhus, Orups rehabiliteringssjukhus stängas och käkkirurgin flyttas från sjukhusen i Kristianstad och Helsingborg till Skånes universitetssjukhus. Samtidigt ska ett ledplastikcenter i Hässleholm och ett ögoncenter i Landskrona utvecklas.

Beslutet var väntat av Vårdförbundet i Skåne som i förväg förklarade att ett sådant beslut kommer att innebära slutet för det samverkansavtal som i dag finns med regionen. Vilka krav som ska ställas på ett eventuellt nytt samverkansavtal ska diskuteras i Vårdförbundet Skånes styrelse i morgon, tisdag.

Dialog och samtal saknas

Även socialdemokraterna, som under fredagens möte yrkade på en återremiss, har tröttnat på att många stora beslut i regionen tas utan att först ha diskuterats med oppositionen. I dag meddelar partiet att det därför lämnar styrgruppen för framtidens sjukvård, en grupp där majoritets- och oppositionspolitiker från Malmö, Lund och Region Skåne sitter med för att diskutera långsiktig vårdplanering i Skåne.

I en debattartikel i Sydsvenskan i dag beskriver socialdemokraterna Ilmar Reepalu, Anders Almgren och Rikard Larsson hur strukturförändringar inom den skånska sjukvården gång på gång sker utan dialog och samtal. Gruppens arbete har sedan den bildades 2011 saknat riktlinjer och övergripande politisk inriktning. Konsekvensen har enligt artikelförfattarna blivit ostrukturerade sammanslagningar och flyttar av kliniker samtidigt som förankringen hos personal och allmänhet har varit minimal.

Borde i stället skapa arbetsro

De skriver bland annat att i ett läge när Socialstyrelsen nyligen kopplat fem dödsfall till vårdplatsbrist på Skånes universitetssjukhus, Sus, där 32 av 45 sjuksköterskor sagt upp sig från barnintensiven och där Arbetsmiljöverket beskriver situationen på akuten i Lund som en skam för Skåne, borde Region Skåne försöka lugna situationen och skapa arbetsro för personalen i stället för att komma med en ny oförankrad strukturförändring.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida